Polecamy
37,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach... więcej >

Zmarł Lucjan Biliński

Data dodania: 19.06.2015

Zmarł Lucjan Biliński

Z głębokim smutkiem żegnamy zmarłego  w dniu  16 czerwca 2015 r. 

Kolegę Lucjana Bilińskiego

długoletniego  (od 1968 r.), aktywnie działającego członka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  przez wiele lat uczestniczącego w pracach komitetu redakcyjnego czasopism:  „Informatora Bibliotekarza i Księgarza” oraz „Bibliotekarza”, a także serii wydawniczej SBP „Propozycje i Materiały”.  Był też aktywnym  członkiem Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP i Zespołu Historyczno – Pamiętnikarskiego Oddziału Warszawskiego SBP. 

Ceniony w środowisku bibliotekarskim -  autor programu edukacyjnego dotyczącego prawa bibliotecznego i wykładowca tego przedmiotu w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. H. Radlińskiej w Warszawie oraz w Podyplomowym Studium Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor zbioru przepisów prawnych dla bibliotek. Jego liczne publikacje książkowe i artykuły obejmują problematykę bibliotekarstwa, edytorstwa, dystrybucji książek kształcenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy. Autor m.in. książek : Polonika w zbiorach bibliotecznych w Wielkiej Brytanii (1997), Wiedza o nauce i literaturze niebeletrystycznej (1997), Biblioteki publiczne końca XX wieku (2001), Z Mazowsza do sławy paryskiego Panteonu (2003), Nauka i technika w programach edukacyjnych (2006) Prawo biblioteczne na co dzień (2006). Współautor i redaktor dwutomowego wydawnictwa Vademecum Bibliotekarza, wyd. Verlag Dashöfer (2002 – 200)

Pożegnamy Go 25 czerwca na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa) w czwartek 25.06.20015 o godzinie 10.30

Pozostanie w naszej pamięci
Zarząd Główny SBP

     

 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP