Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

Rozwój kompetencji cyfrowych - ekspertyza Centrum Cyfrowego i WISE

Data dodania: 26.06.2015

Rozwój kompetencji cyfrowych - ekspertyza Centrum Cyfrowego i WISE

Ekspertyza Centrum Cyfrowego i Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych przygotowana na potrzeby działań prowadzonych w ramach III osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Raport przedstawia wyniki badania „Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w kontekście przygotowania szczegółowych zasad wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz koordynacji celu tematycznego 2”, które zostało zrealizowane przez Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Centrum Cyfrowe Projekt: Polska na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Badanie miało na celu dokonanie oceny dotychczasowych inicjatyw z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce.

Podczas analiz bralno pod uwagę nie tylko cele i założenia programów, ale również ich efektywność oraz dobre praktyki obowiązujące w procesie budowania kompetencji cyfrowych w Polsce i za granicą.

W raporcie kładziemy nacisk na to, że wiele dotychczasowych działań związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych należy zmienić – dotyczy to takich kwestii jak model szkoleniowy, monitoring i ewaluacja szkoleń, katalog kompetencji będący podstawą szkoleń, ewaluacja projektów czy udostępnianie zasobów generowanych w ramach projektów.

Zapoznaj się z ekspertyzą.

Źródło: Centrum Cyfrowe


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP