Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Bibliografia wobec wyzwań nowych technologii – 34. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP

Data dodania: 29.06.2015

Bibliografia wobec wyzwań nowych technologii –  34. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP

W dniach 18-19 czerwca 2015 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Bibliografia wobec wyzwań nowych technologii – 34. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP. W spotkaniu uczestniczyło blisko 60 pracowników bibliotek publicznych, pedagogicznych i Biblioteki Narodowej.

Tematem wiodącym były biblioteki cyfrowe, bibliografie regionalne i elektroniczne bazy informacji jako korelacyjne źródła informacji o regionie. W trakcie obrad podkreślano, że nowoczesne narzędzia technologii informacyjnych wspomagają i wspierają zachowanie oraz ochronę, a także udostępnianie dorobku kulturowego regionu. Takie funkcje pełnią: Lubelska Biblioteka Wirtualna, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa, Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa, Encyklopedia Pomorza Zachodniego pomeranica.pl czy Małopolska Biblioteka Cyfrowa.

Podczas dwudniowych obrad mówiono o ważnej roli bibliografa regionalnego w kontekście gromadzenia zbiorów cyfrowych. Stwierdzono, że zawód ten będzie ewoluował w kierunku bibliotek cyfrowych, nastąpi rozszerzenie kompetencji bibliografów, przy jednoczesnym wykorzystaniu ich warsztatu opracowania zbiorów, posiadanej wiedzy i doświadczenia.

Zaprezentowany został również blog zawodowy jako narzędzie do wykorzystania we współpracy w zakresie tworzenia bibliografii regionalnej, w oparciu o praktykę opracowujących bibliografię Dolnego Śląska. Zademonstrowano też System Bibliografii Regionalnej Małopolski jako dobry przykład współdziałania bibliotek regionu.

Jednym z tematów były Deskryptory Biblioteki Narodowej jako metoda opracowania rzeczowego dokumentów wobec potrzeb bibliografii regionalnej. Deskryptory są odpowiedzią na oczekiwania współczesnego użytkownika. Dostęp do informacji jest pełny, intuicyjny, dostosowany do wymagań wyszukiwania fasetowego i potrzeb zróżnicowanych grup odbiorców. Tym zagadnieniom jest poświęcony serwis "Między_Słowami. Serwis informacyjny Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej".

W podsumowaniu akcentowano, że należy dążyć do unowocześniania bibliografii regionalnych poprzez stosowanie nowych technologii. Uczestnicy konferencji byli zgodni, że rola bibliografa w erze cyfryzacji zdecydowanie wzrasta. Ponadto podkreślili konieczność sprostania oczekiwaniom współczesnego użytkownika, dostosowania zarówno katalogów bibliotecznych, bibliografii, jak i zasobów cyfrowych do jego kompetencji informacyjnych.

Uczestnicy spotkania zwiedzili Bibliotekę Główną Akademii Górniczo-Hutniczej, Artetekę WBP w Krakowie oraz odbyli spacer po Krakowskiej Starówce.

nad. Marzena Przybysz, Przewodnicząca Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP