Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Kto będzie miał obowiązek składania nowej informacji VAT-27?

Data dodania: 30.06.2015

Kto będzie miał obowiązek składania nowej informacji VAT-27?

Obecnie informacje podsumowujące mają obowiązek składać podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych. Od 1 lipca 2015 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o VAT wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy zobowiązują podatników dokonujących dostawy towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem do składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (VAT-27).

W przypadku sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT ustawodawca przewidział szczególne zasady rozliczania VAT należnego. Obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu dostawy tych towarów został bowiem przeniesiony ze sprzedawcy na ich nabywcę.

Zasada ta ma obecnie zastosowanie, gdy:

  1. dokonującym dostawy jest podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy (ze względu na wartość nieprzekraczającą kwoty 150.000 zł),
  2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy,
  3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Natomiast od 1 lipca 2015 r., zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, podatnikami będą również podmioty nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione będą trzy warunki:

  1. dokonującym ich dostawy będzie podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
  2. nabywcą będzie podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  3. dostawa nie będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Tak więc mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany będzie tylko w sytuacji, gdy nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy będzie podatnik VAT czynny.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP