Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Błąd z lat poprzednich

Data dodania: 01.07.2015

Błąd z lat poprzednich

W styczniu 2013 r. w wyniku rozliczenia dotacji podmiotowej okazało się, że jej część należy zwrócić organizatorowi. Dotację do zwrotu instytucja przekazała na konto organizatora. W księgach rachunkowych 2013 r. nie ujęto jednak rozliczenia tej dotacji. 

Jak naprawić błąd w księgach rachunkowych 2014 r., aby nie pomniejszyć dotacji podmiotowej za ten właśnie rok?

Błąd, o którym mowa w pytaniu, ujawniono już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2013 r. Jeżeli zdarzenie to ma istotny wpływ na to sprawozdanie, to jego skutki instytucja kultury musi ująć w księgach rachunkowych 2014 r. (art. 54 ust. 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości). Gdy błąd jest istotny, czyli powoduje, że nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za przedstawiające jasny i rzetelny obraz instytucji kultury, to kwotę korekty należy ująć na koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” (art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP