Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Biblioteka jako przestrzeń przyjazna dla osób z autyzmem

Data dodania: 03.07.2015

Biblioteka jako przestrzeń przyjazna dla osób z autyzmem

W Polsce coraz częściej można zaobserwować przykłady projektów i akcji, których celem jest zwiększenie dostępności do przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. Oprócz likwidacji barier architektonicznych, przygotowywane są specjalne oferty programowe skierowane dla danej grupy osób niepełnosprawnych. Opracowywane są liczne rozwiązania przydatne osobom z niepełnosprawnością ruchową bądź dysfunkcją wzroku czy słuchu. Większość udogodnień wprowadzanych jest stopniowo, co jest to związane z możliwościami finansowymi danej instytucji. Wszystko po to, aby przeciwdziałać wykluczaniu z życia społecznego osób ze względu na ich niepełnosprawność.

W krajach zachodnich od wielu lat rozwijana jest idea miejsc przyjaznych dla osób z autyzmem (ang. autism friendly spaces). Również w Polsce, coraz częściej podejmowane są działania na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (według badań obecnie najczęściej występującymi zaburzeniami rozwoju u dzieci).

Czytaj całość.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP