Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Zmarł prof. zw. dr hab. Marian Walczak

Data dodania: 08.07.2015

Zmarł prof. zw. dr hab. Marian Walczak

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż w sobotę 20 czerwca 2015 r. w wieku 68 lat zmarł prof. zw. dr hab. Marian Walczak. Niezwykły człowiek, obdarzony wielkim autorytetem, wychowawca wielu pokoleń studentów oraz kadr naukowych bibliotekarzy. Wybitny specjalista filologii polskiej, historii, bibliotekarstwa i bibliologii.

Dziekan Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu. Prodziekan ds. Nauki Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu. Wicedyrektor Instytutu Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu. Twórca i Kierownik Zakładu Informacji Naukowej Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu oraz Katedry Informacji Naukowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Współorganizator Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego UAM oraz struktur szkolnictwa wyższego w Kaliszu i Koninie. Dyrektor Państwowego Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie w latach 1976-2002. Dyrektor Filii Centrum Edukacji Bibliotekarskiej i Informacyjnej w Jarocinie w latach 2002-2008. Wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Odznaczony m. in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”, Odznaką 'Zasłużony Działacz Kultury”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Zasłużony Nauczyciel, Krzyżem Armii Krajowej, Odznaczeniem Weterana Walk o Niepodległość, Nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza, nagrodami Rektora UAM. Został uhonorowany także Nagrodą Główną im. Andrzeja Wojtkowskiego za wybitne zasługi dla wielkopolskiego bibliotekarstwa. Posiadał Odznaki Honorowe miasta Poznania i Krakowa oraz liczne wyróżnienia i odznaczenia za osiągnięcia w prcacy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i społecznej.

W pracy naukowo-badawczej zajmował się głównie historią oświaty, wychowania i zawodu nauczycielskiego. Badania te dotyczyły głównie edukacji w latach II wojny światowej w krajach okupowanych i szkolnictwa polskiego po drugiej wojnie światowej w latach 1944-56 oraz strat osobowych ludzi nauki i oświaty w Polsce w latach 1939-45. Powyższej problematyce poświęcił dwadzieścia książek i liczne artykuły naukowe. Dorobek naukowy stanowi 15 monografii autorskich, 17 monografii zbiorowych i około 50 artykułów naukowych. Był autorem 2 recenzji doktorskich i 1 recenzji na tytuł profesora. Autor ponad 30 recenzji wydawniczych. Promotor ponad 350 magistrów i 3 doktorów.

Najważniejsze książki:

  • „Walka ekonomiczna narodu polskiego w okresie hitlerowskiej okupacji (1939 – 1945)” - (pierwsza nagroda ówczesnego Ministra Nauki i Techniki za najlepszą książkę o latach wojny i okupacji hitlerowskiej w 1983 r. w skali kraju),
  • „Polska emigracja ekonomiczna, społeczna i kulturalna w Szwecji w XIX i XX wieku” (1993 rok), „Wiedza o kulturze Polaków w początkach XXI wieku” (2006 rok),
  • „Migracje ludności w Wielkopolsce w latach 1945 - `1950” (2006 rok).

 

 

 

 

Profesor Marian Walczak był ogromnie ceniony w środowisku bibliotekarskim – zawsze życzliwy i pomocny, niezwykle szybki zarówno w mowie i sposobie chodzenia. W osobie Pana Profesora straciliśmy wybitnego naukowca, ale przede wszystkim szlachetnego, dobrego człowieka.

Od września 2012 r. przebywał na emeryturze. Zmarł rano 20 czerwca 2015 r. Pożegnaliśmy Pana Profesora 25 czerwca o godz. 12.00 w Kościele św. Marcina w Jarocinie.

Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składa
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kaliszu


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP