Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Urlopy okolicznościowe w nietypowych przypadkach

Data dodania: 10.07.2015

Urlopy okolicznościowe w nietypowych przypadkach

Zwolnienia okolicznościowe, zwane potocznie urlopami okolicznościowymi, są udzielane w związku z określonymi przez przepisy zdarzeniami rodzinnymi. Przepisy prawa pracy wprowadzając prawo do takich zwolnień, nie odnoszą się szczegółowo do zasad i trybu ich udzielania. Dlatego w praktyce pojawiają się czasami wątpliwości, czy w danej sytuacji pracownikowi przysługuje to zwolnienie.

Urlop okolicznościowy to w sensie prawnym zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Udzielany jest pracownikowi na jego wniosek, jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632). Są one powszechnie znane – chodzi tu o urodzenie się dziecka pracownika, jego ślub (lub osób z jego najbliższej rodziny) bądź też pogrzeb jego bliskich. W zależności od zdarzenia pracownik może zawnioskować o jeden lub dwa dni urlopu okolicznościowego. Przepisy milczą jednak na temat trybu składania wniosku i ewentualnej możliwości jego nieuwzględnienia przez pracodawcę. 

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP