Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Sejm uchwalił tzw. dużą nowelizację prawa autorskiego

Data dodania: 13.07.2015

Sejm uchwalił tzw. dużą nowelizację prawa autorskiego

10 lipca 2015 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwaną „dużą nowelizacją" (druk nr 3449), w brzmieniu przedłożonym w sprawozdaniu Komisji Kultury i Środków Przekazu (druk nr 3625). Przyjęty projekt ustawy obejmuje zagadnienia dotyczące dozwolonego użytku, utworów osieroconych, utworów niedostępnych w handlu, oraz public lending right.

Źródło: prawoautorskie.gov.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP