Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Jak długo fiskus weryfikuje zasadność zwrotu VAT?

Data dodania: 17.07.2015

Jak długo fiskus weryfikuje zasadność zwrotu VAT?

Urzędnicy skarbowi mają prawo sprawdzić każde rozliczenie zawierające żądanie zwrotu VAT na konto podatnika. Działania weryfikacyjne mogą prowadzić tak długo, jak to jest konieczne, także po upływie terminu dokonania zwrotu. Nie ma jednak zgody na wieloletnie przetrzymywanie pieniędzy podatników.

Podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi w VAT nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, ma prawo zażądać jej zwrotu na swój rachunek bankowy.

Urzędnikom wolno przed przelaniem pieniędzy sprawdzić poprawność rozliczenia. Urząd skarbowy może przeprowadzić w tym zakresie czynności sprawdzające, kontrolę lub postępowanie podatkowe, a urząd kontroli skarbowej – postępowanie kontrolne. Zdarza się, że badanie zasadności zwrotu podatku zaczyna się od czynności sprawdzających, potem dochodzi do kontroli podatkowej, a następnie jest prowadzone postępowanie podatkowe. W niektórych przypadkach urząd skarbowy przekazuje sprawę urzędowi kontroli skarbowej, a ten miesiącami czy latami prowadzi postępowanie kontrolne, wyznaczając kolejne terminy jego zakończenia.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP