Polecamy
38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku... więcej >

Książki marzeń dla 10 tysięcy szkół

Data dodania: 20.07.2015

Książki marzeń dla 10 tysięcy szkół

Prawie 10 tysięcy szkół zgłosiło się do programu „Książki naszych marzeń”. Program realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Przede wszystkim umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Ze wstępnych danych z urzędów wojewódzkich i kuratoriów oświaty wynika, że prawie 10 tysięcy (9770) szkół podstawowych złożyło wnioski o dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej. Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wojewodowie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) do 24 lipca przekażą MEN ostateczne dane nt. wnioskowanych kwot wsparcia finansowego.

Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

Źródło: MEN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP