Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Czy Senat rozszerzy dozwolony użytek edukacyjny?

Data dodania: 22.07.2015

Czy Senat rozszerzy dozwolony użytek edukacyjny?

Koalicja wysłała do Senatu RP petycję postulującą rozszerzenie zakresu podmiotowego przepisów o dozwolonym użytku edukacyjnym:

W imieniu Koalicji Otwartej Edukacji (KOED), będącej porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury, wyrażamy swoje zaniepokojenie zmianami w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostały przyjęte przez Sejm w dniu 10 lipca 2015 roku. Nasze obawy dotyczą wyłączenia spod zakresu dozwolonego użytku edukacyjnego (art. 27 w zw. z art. 6 ust. 13) instytucji edukacyjnych takich jak biblioteki, muzea, archiwa i organizacje pozarządowe.

Proponowana reforma prawa autorskiego nie nadąża za cyfryzacją polskiej szkoły, potrzebami wynikającymi z konieczności prowadzenia edukacji medialnej czy różnych form nauczania pozaszkolnego, takich jak chociażby edukacja domowa. Edukacja dzieci i młodzieży coraz częściej prowadzona jest przez biblioteki publiczne, działy edukacyjne w muzeach, ośrodki kultury czy organizacje pozarządowe. Nie trzeba dziś nikomu tłumaczyć, że edukacja trwa przez całe życie i może mieć charakter tak formalny, jak i nieformalny. Tymczasem projekt reformy ustawy o prawie autorskim został napisany tak, jakby działania edukacyjne prowadziły jedynie szkoły. Innych instytucji nie obejmują przepisy dozwolonego użytku edukacyjnego, pozwalające na korzystanie z rozpowszechnionych już chronionych utworów w celach dydaktycznych.

Czytaj całość.

Źródło: KOED


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP