Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Bibliotekarz Roku - ogłoszenie konkursu

Data dodania: 17.01.2011

Regulamin

Formularz

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dużym zainteresowaniem i uznaniem obserwuje od lat pracę okręgów i oddziałów Stowarzyszenia nad honorowaniem tytułem „Bibliotekarza Roku” cenionych koleżanek i kolegów bibliotekarzy. Konkursy te , odbywające się m.in. w okręgach SBP w Kielcach, Wrocławiu, Szczecinie, oddziale SBP w Kłodzku oraz PiMBP w Radomiu mające charakter regionalny, są istotnym elementem umacniania pozycji bibliotekarzy w środowiskach lokalnych.

Rozwijając tę ideę pragniemy, we współpracy ze strukturami SBP, zorganizować ogólnopolski konkurs "Bibliotekarz Roku" zmierzający do wyłonienia najbardziej cenionego i szanowanego w kraju bibliotekarza.

Cele szczegółowe konkursu:

  • podniesienie prestiżu zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej,
  • upowszechnianie wartości określających misję społeczną bibliotekarzy i ich odpowiedzialność w budowie społeczeństwa wiedzy,
  • rozbudzenie aktywności zawodowej bibliotekarzy.

Chcielibyśmy, aby konkurs wpisany został do kalendarza wydarzeń związanych z obchodami Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, realizacją programu promocji książek i czytelnictwa oraz był skorelowany z regionalnymi konkursami „Bibliotekarz Roku”, organizowanymi przez niektóre struktury terenowe SBP, czy wojewódzkie biblioteki publiczne. Jesteśmy przekonani, że zorganizowanie konkursu na szczeblu krajowym, we współpracy z okręgami, oddziałami i kołami Stowarzyszenia dobrze służyć będzie umacnianiu roli bibliotekarzy i bibliotek w rozwoju kultury, edukacji itp.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów - przedstawicieli zarządów okręgów SBP do czynnego włączenia się w organizację konkursu i jego promocję. Zakładamy, że będzie on przebiegał dwustopniowo:

  1. etap I - wybory Bibliotekarza Roku danego województwa, przeprowadzone przez zarządy okręgów,
  2. etap II - głosowanie internetowe na nowym portalu Stowarzyszenia www.sbp.pl

Z ramienia Zarządu Głównego SBP koordynatorem konkursu - sekretarzem jest członek honorowy SBP – kol. Ewa Stachowska-Musiał, e-mail: e.stachowska-musial@uw.edu.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP