Polecamy

Repartycja opłat reprograficznych - ogłoszenie SAiW Copyright Polska

Data dodania: 30.07.2015

Repartycja opłat reprograficznych - ogłoszenie SAiW Copyright Polska

SAiW Copyright Polska, organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wydawców, przygotowuje wypłatę wynagrodzeń z opłat reprograficznych zainkasowanych w roku 2014 dla wydawców, w których opiera się m.in. na danych dotyczących działalności wydawniczej za lata 2012 i 2013. O ile w poprzednich latach dane o działalności wydawniczej zestawiane przez Bibliotekę Narodową były wystarczające, o tyle w tym roku dane dotyczące liczby nakładów za rok 2013 są niekompletne, co znacząco utrudnia dokonanie w pełni efektywnego i sprawiedliwego dla wszystkich wydawców podziału zebranych środków.

Dlatego też SAiW Copyright Polska rozpoczęło akcję zbierania tych danych, wysyłając do wydawców pisma z prośbą o przekazanie w celach repartycyjnych zagregowanych danych dotyczących liczby nakładów w latach 2012 i 2013 oraz - dla porównania jakości uzyskiwanych z Biblioteki danych - dane dotyczące liczby wydanych w tych latach tytułów (liczba ta powinna obejmować wszystkie tytuły wydane w danym roku - zarówno nowości, jak i wznowienia czy zmienione wydania). 

Źródło: Rynek Książki


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP