Polecamy
45,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Comiesięczny plan finansowy niezgodny z przepisami

Data dodania: 04.08.2015

Comiesięczny plan finansowy niezgodny z przepisami

Organizator zażądał od instytucji kultury przedkładania comiesięcznego planu finansowego. Czy takie działanie organizatora jest zgodne z przepisami?

Organizator nie może wymagać od instytucji kultury przedkładania comiesięcznego planu finansowego instytucji kultury. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej).

Minimalny zakres treści planu finansowego wyznacza natomiast art. 31 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych). W uchwale organizator ustala zasady przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury. Nie może jednak żądać przedstawienia planu finansowego comiesięcznie, gdyż instytucja kultury ma obowiązek przedłożyć plan roczny (art. 30 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 28 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej).

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP