Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Działalność kulturalna - projekty zmian prawnych

Data dodania: 19.01.2011

Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowane zostały projekty zmian w aktach prawnych dotyczących działalności kulturalnej. Można zapoznać się z:

  • projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
  • projektem założeń do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji w związku z implementacją dyrektywy 2007/65/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. o audiowizualnych usługach medialnych;
  • projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych oraz o zmianie innych ustaw.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP