Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Zmiany w zakresie prawa do zasiłku macierzyńskiego

Data dodania: 11.08.2015

Zmiany w zakresie prawa do zasiłku macierzyńskiego

Z dniem 14 sierpnia 2015 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające skorzystanie z zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka w sytuacji, gdy nieubezpieczona matka dziecka nie może sprawować nad nim opieki. Będzie to możliwe w przypadku jej śmierci albo porzucenia przez nią dziecka lub też w sytuacji, gdy opiekę nad dzieckiem uniemożliwi jej stan zdrowia.

Choć z zasiłku macierzyńskiego mogą korzystać również ubezpieczeni ojcowie wychowujący swoje dzieci (zwłaszcza za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego), to i tak w głównej mierze (zwłaszcza w początkowym okresie, tj. za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego) na świadczeniu tym przebywają matki dzieci. Aby mogło być ono przyznane ojcu, musi bowiem być niejako przejęte przez niego od matki dziecka, w ciągłości, bez dnia przerwy. Tak wynika z art. 29-30 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową, oraz art. 180-1821a Kodeksu pracy. 

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP