Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Scalenie kartotek haseł wzorcowych Biblioteki Narodowej – komunikat Bibliotekarza Systemowego BN

Data dodania: 13.08.2015

Scalenie kartotek haseł wzorcowych Biblioteki Narodowej – komunikat Bibliotekarza Systemowego BN

13 sierpnia rozpoczną się prace melioracyjne w Bibliotece Narodowej związane ze scaleniem kartotek przedmiotowych i formalnych haseł wzorcowych. Na obecnym etapie przygotowań do wprowadzenia Deskryptorów BN nie ulegają jeszcze zmianie zasady doboru i redakcji haseł.

W ramach planowanych prac zostaną porównane rekordy wzorcowe haseł: osobowych, korporatywnych, imprez, autor-tytuł, tytułowych i serii oraz wyeliminowane dublety. W wyniku połączenia rekordu przedmiotowego i formalnego powstanie nowy rekord zawierający wszystkie niezdublowane informacje. Wszystkie zmiany znajdą się w wykazach rekordów modyfikowanych publikowanych zgodnie z dotychczasowym trybem wystawiania rekordów. Rekordy znajdujące się dotychczas w kartotece formalnej, nieposiadające dubletów w kartotece przedmiotowej, po nadaniu numeru kontrolnego w polu 010 będą sukcesywnie wystawiane jako nowe, również w dotychczasowym trybie tygodniowym.

Źródło: BN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP