Polecamy
31,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Kongres IFLA 2015 - relacja II

Data dodania: 19.08.2015

Kongres IFLA 2015 - relacja II

W kolejnym dniu Kongresu w sesji „Strong Libraries, Strong Societies: Access, Development and Transformation” Sinikka Sipila, przewodnicząca IFLA podkreśliła wzrastające znaczenie bibliotek dla rozwoju społeczeństwa, w szczególności w dostępie do wiedzy i informacji. Jej zdaniem silne biblioteki wpływają na szybszy rozwój społeczeństw. Cele IFLA, jako międzynarodowej organizacji, mają służyć wzmocnieniu roli bibliotek i stowarzyszeń bibliotecznych. W kolejnych wystąpieniach tej sesji przedstawiciele UNESCO i ministerstwa sztuki i kultury RPA podkreślili również znaczenie bibliotekarzy w podnoszeniu poziomu usług bibliotecznych i docenieniu roli bibliotek.

Szczególna rolę dla bibliotek i bibliotekarzy wytycza Deklaracja Lyońska, przyjęta na ubiegłorocznym Kongresie w Lyonie. O znaczeniu tej deklaracji świadczy nawiązywanie do jej celów w wielu referatach wygłaszanych na poniedziałkowych sesjach. IFLA jest dumna z tego, że wiele tez Deklaracji Lyońskiej zawiera program ONZ rozwoju ekonomicznego, społecznego oraz ochrony środowiska do roku 2030, zwany „Agendą 2030”, przyjęty 2 sierpnia br. Fiona Bradley z IFLA przedstawiła plan działań organizacji wdrożenia programu ONZ i Deklaracji Lyońskiej. Podczas spotkań sekcji i komisji, omawiano w jaki sposób cele programu mogą być włączone w plany działania tych gremiów. Władze IFLA będą także zachęcały stowarzyszenia biblioteczne do realizacji celów „Agendy 2030”.

Na sesji „Measuring the Impact of Access to Information and Development” zastanawiano się w jaki sposób mierzyć rozwój bibliotek i poziom dostępu do informacji. Wskaźniki liczbowe nie są już wystarczające i konieczne staje się prowadzenie badań jakościowych wpływu bibliotek na rozwój społeczeństwa, także w kontekście wdrażania Deklaracji Lyońskiej. Omówiono wykorzystanie normy ISO nr 16439 „ Methods and procedures for assessing the impact of libraries”, przyjętej w 2014 roku.

Ciekawą metodę systematycznego badania wpływu bibliotek na rozwój społeczeństwa opracowano w ramach program Global Libraries Fundacji B. I M. Gates. Metoda CIMS Common Impact Measurement System, opisana i dostępna na stronie Global Libraries, może być wzorcem dla podobnych badań w bibliotekach.Podkreślano, że publiczna prezentacja danych ilościowych i jakościowych służy rozwojowi bibliotek i ich promocji.

W programie poniedziałkowych sesji był jeszcze wiele innych inspirujących wystąpień. Podsumowano m.in. 10 lat archiwizacji stron www. w Japonii, USA, Chorwacji, omawiano przykłady gromadzenia i opracowania bibliograficznego dokumentów elektronicznych. Wiele tematów dotyczyło społecznych aspektów funkcjonowania bibliotek, nie tylko bibliotek publicznych. Biblioteki proponują usługi dla specjalnych użytkowników, jak bezdomni, więźniowie, osoby starsze, mniejszości narodowe i kulturowe.

Interesujący projekt IFLA „Green Library” jest coraz bardziej popularny w wielu krajach, m.in. dowiedzieliśmy się w jaki sposób biblioteki w Brazylii, Chorwacji , Niemczech i Stanach Zjednoczonych stają się przyjazne dla środowiska naturalnego, poprzez ograniczanie zużycia papieru, wody, energii elektrycznej oraz poprzez popularyzacje problematyki ochrony środowiska.

nad. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Elżbieta Stefańczyk


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP