Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Rozliczanie urlopu w wymiarze godzinowym

Data dodania: 19.08.2015

Rozliczanie urlopu w wymiarze godzinowym

Przepisy Kodeksu pracy ustalają liczbę dni urlopu przysługującą pracownikowi w zależności od posiadanego przez niego stażu pracy. Zastrzegają przy tym, że przy jego udzielaniu należy przeliczyć każdy dzień na godziny. Taki sposób rozliczania urlopu jest szczególnie istotny w przypadku pracowników wykonujących pracę w wymiarze dobowym wynoszącym mniej lub więcej niż 8 godzin, czyli niepełnoetatowców czy zatrudnionych np. w systemie równoważnym. Gwarantuje on prawidłowe udzielanie urlopów.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu (art. 1542 K.p.). Jeżeli, zgodnie z rozkładem czasu pracy, pracownik wykonuje pracę w różnych dniach tygodnia (także w niedziele i święta), jego urlop może przypadać na każdy z tych dni.

Urlopu udziela się tylko w dni robocze danego pracownika.

Zasadą jest, że przy udzielaniu urlopu jeden jego dzień odpowiada 8 godzinom pracy (art. 1542 § 2 K.p.). Powołany przepis ma zastosowanie również do pracowników, których dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin. Godzinowy wymiar urlopu oblicza się wówczas przy użyciu tej normy.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP