Polecamy
Tomasz Kędziora 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów... więcej >

Kongres IFLA 2015 - relacja III

Data dodania: 19.08.2015

Kongres IFLA 2015 - relacja III

W czwartym dniu kongresu na uwagę zasługują sesje poświęcone prawu autorskiemu, edukacji informacyjnej, dostępowi do źródeł elektronicznych oraz społecznej roli bibliotek, zwłaszcza w kontekście problemów bibliotek na kontynencie afrykańskim. 

Na sesji zorganizowanej przez FAIFE i CLM (agendy IFLA ) pt.: „The Ethics of Access: Exploring Copyright, Licensing and Privacy in the Digital Environment” omawiano dwa tematy: wpływ Traktatu z Marakeszu na prawo autorskie w poszczególnych krajach oraz rolę bibliotek w skutecznym promowaniu postanowień Traktatu. Traktat ten reguluje na poziomie prawa autorskiego powszechny, nieodpłatny dostęp do publikacji osób niewidomych i niedowidzących w formatach dla nich dostępnych, np. w alfabecie Braille’a lub w postaci książki mówionej. Rolą bibliotekarzy i stowarzyszeń bibliotekarskich powinno być spopularyzowanie zapisów Traktatu z Marakeszu i rzecznictwo na rzecz jego podpisania i wprowadzenie do krajowego prawa.

Drugi temat sesji poświęcony był problemom etycznym dostępu do zasobów elektronicznych. Prywatność w sieci wymaga nowej definicji, zaleca się aby problem ten znalazł się w kodeksach etyki zawodowej bibliotekarzy i pracowników informacji we wszystkich krajach. Obecnie w Unii Europejskiej trwają prace nad dokumentem regulującym ochronę danych osobowych w sieci i prawem do prywatności, które mają być zakończone w 2016 roku.

Tradycyjnie, jak co roku, w trakcie trwania Kongresu Przewodnicząca IFLA Sinikka Sipila zaprosiła przedstawicieli narodowych stowarzyszeń bibliotekarskich na spotkanie, na którym zaprezentowała strategiczne kierunki działalności na lata 2016-2021 oraz najważniejsze inicjatywy, które zostaną podjęte w najbliższych dwóch kolejnych latach. Celem spotkania było skonsultowanie opinii stowarzyszeń narodowych na temat przedstawionych kierunków działania IFLA. W ożywionej dyskusji uczestnicy proponowali tematy, które poszczególne stowarzyszenia włączą do swoich programów.

IFLA proponuje 4 strategiczne obszary działania: biblioteki w społeczeństwie, informacja i wiedza, dziedzictwo kulturowe oraz rzecznictwo na rzecz bibliotek i zawodu bibliotekarza. Na spotkaniu swój program zasygnalizowała Donna Scheeder, prezydent-elekt, która w czwartek obejmie przewodniczenie IFLA.

Bibliotekarze z całego świata na ponad 130 sesjach posterowych prezentują projekty, pomysły, sukcesy, które mogą zainspirować uczestników Kongresu do podjęcia nowych twórczych inicjatyw w bibliotekach. Na koniec dnia gospodarze Kongresu zaprosili uczestników na wieczór kulturalny, pełen afrykańskich rytmów i kolorowych strojów.

nad. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Elżbieta Stefańczyk


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP