Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

"Tematyka książki jest bardzo aktualna – odnosi się bowiem do funkcjonowania repozytoriów... więcej >

Kongres IFLA 2015 - relacja IV

Data dodania: 20.08.2015

Kongres IFLA 2015 - relacja IV

W środę 19 sierpnia 2015 roku odbyło się kilka interesujących sesji poświęconych społecznym funkcjom bibliotek publicznych. W sesji „Unlocking Economic, Social and Cultural Treasures Through Electronic/Digital Inclusion and Integration” zaprezentowano różne przykłady działalności bibliotek publicznych na rzecz społeczności lokalnej, wielokulturowej. Biblioteka Publiczna w Guangzhou (Chiny) przedstawiła projekt zachowania dziedzictwa kulturowego miasta i regionu dotyczący dwóch ostatnich stuleci, natomiast biblioteka publiczna w Sello (Finlandia) swoją aktywność na rzecz mniejszości kulturowych w zakresie promocji czytelnictwa dzieci w ich rodzimym języku. Kolejnym przykładem ciekawych inicjatyw na rzecz mniejszości narodowych były biblioteki publiczne w Mołdawii.

Charakterystycznym przykładem działalności bibliotek publicznych w Afryce była sesja poświęcona „bibliotekarzom ulicznym” (Street librarian) na przykładzie biblioteki publicznej w Morogoro w Tanzanii. Bibliotekarz tej biblioteki dociera do mieszkańców małych i dużych miast. Organizuje na ulicach miast oraz w odległych wioskach bez elektryczności tzw. lekcje biblioteczne, ucząc czym jest biblioteka, książka, jakie znaczenie ma czytanie książek, a przede wszystkim pokazuje jak korzystać z komputera.

Na sesji „Surprise Yourselves! New Models of Reference and Information Services” omawiano różne funkcje społeczne pracowników informacji w bibliotekach publicznych i uczelnianych. W USA przywiązuje się dużą wagę do etycznych aspektów działalności informacyjnej. Bibliotekarze powinni uczyć studentów wykorzystywania informacji w sposób etyczny, zwłaszcza jeśli pochodzi ona ze źródeł sieciowych. Pracownicy informacji mając do dyspozycji ogromną wiedzę ze źródeł internetowych powinni zwracać szczególną uwagę na ochronę danych osobowych, przestrzeganie prawa autorskiego oraz poufności. Biblioteki publiczne w Kapsztadzie realizują program edukacji informacyjnej dla dzieci i młodzieży, finansowany przez władze miasta. Jest to bardzo ważne zadanie, gdyż w większości szkół w Kapsztadzie nie ma bibliotek szkolnych, a uczniowie mają ograniczony dostęp do komputerów.

Wiele sesji było poświęconych zasadom katalogowania, bibliografii oraz przyszłości standardów IFLA. Na sesji „Impact of Standards on the International Library Community” poinformowano, że trwają prace nad dokumentem pokazującym wpływ standardów IFLA na inne standardy międzynarodowe oraz krajowe normy. IFLA we współpracy z ICOM pracuje nad zbliżeniem modelu opisu danych bibliotecznych i muzealnych. Kolejnym etapem prac nad modelem opisu danych bibliotecznych będzie dokument rozwijający koncepcję FRBR o Library Reference Model. Opracowanie tego dokumentu będzie kolejnym etapem nowego podejścia do opisu danych bibliotecznych.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego IFLA członkowie posiadający prawo głosu przyjęli sprawozdania Przewodniczącej IFL Sinikki Sipila, Sekretarza Generalnej oraz Skarbnika. Poinformowano również o wynikach głosowania na Przewodniczącą IFLA na lata 2017-2019. Zwyciężyła Gloria Perez Salmeron z Hiszpanii.

Wieczór zakończył się uroczystym pożegnaniem kończącej trzyletnią kadencję Przewodniczącej IFLA Sinikki Sipila.

nad. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Elżbieta Stefańczyk


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP