Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Gdy termin podatkowy wypada w sobotę

Data dodania: 21.08.2015

Gdy termin podatkowy wypada w sobotę

Terminowość to jedna z podstawowych zasad obowiązujących podatników w kontaktach z fiskusem – przy składaniu deklaracji, opłacaniu podatków, wnoszeniu podań itp. Więcej czasu na realizację zadania zyskuje się, gdy termin jego wykonania upływa w sobotę. Ostatni dzień terminu przesuwa się wówczas na pierwszy dzień roboczy. Nie dotyczy to złożenia deklaracji za pośrednictwem systemu MOSS.

Terminy podatkowe są formułowane w dwojaki sposób. Pierwszą grupę stanowią terminy wyznaczane jako określony dzień, przed upływem którego należy wywiązać się z danego zadania, np. deklaracje VAT składa się do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale). Druga grupa to terminy kończące się po odliczeniu pewnej liczby dni, tygodni, miesięcy lub lat, np. odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP