Polecamy
Andrzej Buck 28,00 PLN

W latach 1939 – 1945 w Polsce do literatury „wchodziło się” poprzez pismo literackie.... więcej >

Kongres IFLA 2015 - relacja V

Data dodania: 21.08.2015

Kongres IFLA 2015 - relacja V

W ostatnim dniu Kongresu IFLA było kilka ciekawych sesji. Jedna z nich poświęcona była bibliotekarstwu i kształceniu bibliotekarzy w krajach Afryki (Nigeria, Malawi, Botswana, Tunezja).

Na sesji „ Dynamic National Libraries - Innovating to Progress National Information and Library Policy”, na której m.in., Królewska Biblioteka w Hadze przedstawiła nową rolę biblioteki narodowej wobec bibliotek publicznych w świetle nowych przepisów prawnych w Holandii.

Biblioteka Narodowa RPA w Kapsztadzie pokazała jaką pełni role w procesie budowania społecznej spójności i tożsamości narodowej, wielokulturowego społeczeństwa. Osobna sesja poświęcona była problematyce ochrony afrykańskiego dziedzictwa kulturowego. W trzech referatach omawiano różne aspekty ochrony, konserwacji i digitalizacji rękopisów z Timbuktu.

Jedna z ostatnich sesji Kongresu dotyczyła bibliotek dla dzieci i młodzieży. Sesja ta była związana z jubileuszem 60. Lecia sekcji IFLA Libraries for Children and Young Adults. Członkowie sekcji przygotowują nowe wydanie „Guidelines for Children’s Library Services”. W dyskusji warsztatowej nad kierunkami zmian działalności bibliotek dla dzieci i młodzieży zwrócono uwagę na potrzebę dotarcia do dzieci imigrantów i przebywających w obozach dla uchodźców.

Ostatnim punktem programu była sesja zamykająca Kongres. Po raz pierwszy w roli Przewodniczącej IFLA wystąpiła Donna Scheeder wzywając wszystkich bibliotekarzy do aktywnej współpracy pod hasłem „Call to Action”.

Współprzewodniczące Komitetu Narodowego Kongresu IFLA w Kapsztadzie Segametsi Molawa i Ujala Satgoor podsumowały przygotowania i przebieg Kongresu, w którym wzięło udział ponad 3 tys. bibliotekarzy, z tego połowa z kontynentu afrykańskiego. Przedstawiciele Komitetu Narodowego organizującego Kongres IFLA w 2016 roku w Columbus, Ohio pokazali atrakcje kulturalne i naukowe miasta oraz zapowiedzieli ciekawy program konferencji.

Kulminacyjnym punktem sesji zamykającej Kongres było oficjalne ogłoszenie, że Kongres IFLA w 2017 roku obędzie się we Wrocławiu. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz zaprosił bibliotekarzy z całego świata za dwa lata do swojego miasta. Zarówno wystąpienie Prezydenta jak i krótki film o Wrocławiu wzbudziły ogromne zainteresowanie. Grupa obecnych na Kongresie polskich bibliotekarzy z flagami narodowymi przyłączyła się do zaproszenia przekazanego przez Prezydenta Wrocławia.

nad. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Elżbieta Stefańczyk


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP