Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Konferencja Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej podczas Targów Dziedzictwo

Data dodania: 04.09.2015

Konferencja Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej podczas Targów Dziedzictwo

Trzeciego dnia Targów Dziedzictwo, tj. 9 października br., odbędzie się całodniowa bezpłatna konferencja pt. „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zbiorów i osób przebywających w obiektach zabytkowych”. Organizatorem konferencji jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. 

III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO to ważne wydarzenie dla wszystkich profesjonalistów związanych z konserwacją, restauracją oraz ochroną zabytków i obiektów zabytkowych. W ramach sesji poświęconej ochronie zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych odbędzie się konferencja pt. „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zbiorów i osób przebywających w obiektach zabytkowych”. Celem organizatorów konferencji jest rozpoczęcie dyskusji na temat nowatorskich rozwiązań w zakresie ochrony ludności. Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób, które działają w obszarze ochrony zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych. 

Zakres tematyczny konferencji

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami oraz bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach zabytkowych. Spotkanie będzie podzielone na 7 bloków tematycznych. 

Omówione zostaną takie tematy jak instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, ostrzeganie i alarmowanie osób przebywających w budynkach oraz prowadzenie ewakuacji. Prelegenci opowiedzą również o specyfice i stosowanych rozwiązaniach technicznych podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także o symulacjach komputerowych rozprzestrzeniania się pożarów. Odrębny blok poświęcony będzie organizacji ćwiczeń i szkoleń w zabytkowych obiektach. W ramach sesji o ratownictwie medycznym przedstawione zostanie wojskowe ratownictwo bojowe zaimplementowane do cywilnych działań w budynkach użyteczności publicznej. W części konferencji dotyczącej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej eksperci omówią nowinki techniczne, które są opracowywane w laboratoriach własnych. Przybliżą również certyfikację podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Poszczególne bloki konferencji zostaną poprowadzone przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, jak też firm współpracujących z tą instytucją, producentów materiałów, sprzętu i środków stosowanych w ochronie przeciwpożarowej.  

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji online na Targi Dziedzictwo oraz potwierdzenie w niej swego udziału. Formularz rejestracyjny jest dostępny pod adresem www.targidziedzictwo.pl/dla-zwiedzajacych/rejestracja-on-line.html.    

Patroni honorowi 

Patronat honorowy nad Targami Dziedzictwo sprawują: Małgorzata Kidawa-Błońska - marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Janusz Piechociński - wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki, Beata Oczkowicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Hanna Gronkiewicz-Waltz - prezydent m.st. Warszawy, dr hab. Władysław Stępniak - naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Obrony Cywilnej Kraju, ks. Wiesław Alojzy Mering - biskup ordynariusz Diecezji Włocławskiej, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa - prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski.

Informacje organizacyjne

III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO odbędą się w dniach 7-9 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie przy ul. Marsa 56c. Organizatorem wydarzenia jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszeniem Starożytników, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios Sp. z o.o. 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.targidziedzictwo.pl.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP