Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Porządki urlopowe do końca września

Data dodania: 14.09.2015

Porządki urlopowe do końca września

Letnie miesiące to okres, w którym większość pracowników decyduje się na skorzystanie z urlopowego wypoczynku. Wykorzystywane są głównie urlopy bieżące, pracodawca musi jednak zadbać także o zniwelowanie urlopowych zaległości. Granicznym terminem na przeprowadzenie urlopowego bilansu jest ostatni dzień września danego roku. Do tego czasu pracownik, co do zasady, nie powinien mieć na swoim koncie zaległego i nieudzielonego urlopu wypoczynkowego.

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych i niezbywalnych uprawnień pracowniczych. Specyfiką tego uprawnienia jest jego obligatoryjny charakter dla osoby uprawnionej, tj. dla pracownika. Ma on nie tylko prawo, ale też obowiązek wykorzystania przysługującego mu urlopu. Pracodawca jest zaś zobowiązany „dopilnować” aby prawo urlopowe zostało zrealizowane w wymaganych terminach.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP