Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Okres sprawowania opieki nad dzieckiem w drukach ZUS

Data dodania: 15.09.2015

Okres sprawowania opieki nad dzieckiem w drukach ZUS

Jednym z obowiązków pracodawcy jako płatnika składek jest comiesięczne rozliczanie i opłacanie za pracowników należności składkowych do ZUS. Oprócz tego musi on też informować organ rentowy o wszelkich przerwach w ich opłacaniu w trakcie trwania pracowniczego ubezpieczenia. Dotyczy to m.in. przerw spowodowanych zwolnieniem od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem – w różnych okolicznościach. Każdy taki okres pracodawca wykazuje w raportach ZUS z odpowiednim kodem świadczenia/przerwy. W czasie niektórych takich przerw pracodawca nie nalicza co prawda pracowniczych składek ubezpieczeniowych, ale ma obowiązek je rozliczyć w raportach z innego tytułu.

Jednym z okresów zwolnienia od pracy, mającym na celu umożliwienie pracownikowi sprawowania opieki nad dzieckiem, są urlopy, za które przysługuje zasiłek macierzyński. Do urlopów tych zalicza się: podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński, podstawowy i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlop rodzicielski. Jest nim również urlop ojcowski, który przysługuje pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko (w tym ojcu adopcyjnemu).

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP