Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Odznaczenia dla członków Oddziału Szczecińskiego SBP. Jubileusz 70-lecia powojennej działalności szczecińskich instytucji nauki i kultury - Archiwum Państwowe, Książnica Pomorska i Muzeum Narodowe.

Autor: Marta Kurzyńska Biblioteka: Muzeum Narodowe w Szczecinie Województwo: zachodniopomorskie
Data dodania: 16.09.2015

11 września 2015 r. jubileusz 70-lecia powojennej działalności obchodziły trzy szczecińskie instytucje nauki i  kultury: Archiwum Państwowe, Książnica Pomorska i Muzeum Narodowe. W ramach całodniowych obchodów odbyła się m.in. konferencja naukowo-wspomnieniowa: „Archiwum Państwowe - Książnica Pomorska - Muzeum Narodowe w przestrzeni społecznej Pomorza Zachodniego w latach 1945–2015”, na której Lucjan Bąbolewski (Dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Koło 1 OS SBP) omawiał rozwój bibliotekarstwa publicznego na Pomorzu Zachodnim, a Bożena Winiarska (Wicedyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Koło 1 OS SBP) prezentowała początki polskiego bibliotekarstwa publicznego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950. W części wspomnieniowej emerytowani pracownicy Książnicy Pomorskiej - Leokadia Zwilnian-Grabowska i dr Władysław Michnal, emerytowane bibliotekarki z Muzeum Narodowego w Szczecinie – Maria Danuta Wołągiewicz i Ludmiła Zajdel-Szczyrska oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Krzysztof Marcinowski - przytaczali anegdoty z początków swojej pracy w macierzystych instytucjach. Zwieńczeniem obchodów było uhonorowanie odznaczeniami resortowymi i wojewódzkimi zasłużonych pracowników jubileuszowych instytucji. Wśród nich znalazły się również osoby działające w Oddziale Szczecińskim SBP. Odznaczenia wręczali: w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego radna Joanna Żurowska oraz dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Dopełnieniem wydarzenia był wernisaż wystawy w Muzeum Narodowym w Szczecinie „Organizmy pionierskie. Życie kulturalne pierwszych lat polskiego Szczecina” (kurator: Szymon Piotr Kubiak).
 
Uhonorowani członkowie Oddziału Szczecińskiego SBP
 
Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymały:
 
Małgorzata Bartosik (Kierownik Sekcji Dokumentów Życia Społecznego i Kartografii Działu Zbiorów Specjalnych KP, Uniwersytet Szczeciński / Koło nr 1 OS SBP, przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego SBP, sekretarz ZG Okręgu Zachodniopomorskiego SBP).
Alicja Łojko (Sekcja Starych Druków Działu Zbiorów Specjalnych KP / Koło nr 1 OS SBP, sekretarz Oddziału Szczecińskiego SBP / sekretarz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – O. Szczecin).
Lilia Marcinkiewicz (Kierownik Działu Informatyki KP, Kierownik prokjektu Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej /  Koło nr 1 OS SBP).
Małgorzata Skrzypczak-Słowińska (Kierownik Czytelni Czasopism Działu Udostępniania Zbiorów KP / Koło nr 1 OS SBP).
Barbara Strączek (Czytelnia Młodzieżowa Działu Udostępniania Zbiorów KP / Koło nr 1 OS SBP).
 
Srebrne odznaki honorowe Gryf Zachodniopomorski, przyznane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego otrzymali:
 
Dr Agnieszka Borysowska (Bibliotekarz Dyplomowany / Sekcja Rękopisów Działu Zbiorów Specjalnych KP, Uniwersytet Szczeciński / Koło nr 1 OS SBP, wiceprzewodnicząca Oddziału Szczecińskiego SBP).
Janusz Glapa (Informacja Gospodarczo-Prawna Działu Informacji i Promocji KP / Koło nr 1 OS SBP).
Maria Jolanta Liskowacka (Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych KP / Koło nr 1 OS SBP).
 
Na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Książnicy Pomorskiej srebrną odznakę honorową Gryf Zachodniopomorski, przyznaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego otrzymała:
 
Elżbieta Kamińska (Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów KP/ Koło nr 1 OS SBP).
 
Na wniosek Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich srebrną odznakę honorową Gryf Zachodniopomorski, przyznaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego otrzymał:
 
Krzysztof Marcinowski (Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie / Koło 3 OS SBP, wiceprzewodniczący ZG Okręgu Zachodniopomorskiego SBP,  członek ZG SBP).
 
__________________________________
Jubileusz 70-lecia powojennej działalności szczecińskich instytucji nauki i  kultury - Archiwum Państwowego, Książnicy Pomorskiej i Muzeum Narodowego, 11 września 2015 r.
 
Program:
Konferencja naukowo-wspomnieniowa: „Archiwum Państwowe - Książnica Pomorska - Muzeum Narodowe w przestrzeni społecznej Pomorza Zachodniego w latach 1945–2015”.
Wystawy: APS - „Skarby szczecińskiego archiwum”; KP - „Powojenny Szczecin. Dokumenty, fotografie, wydawnictwa ze zbiorów Małgorzaty i Piotra Zarembów i Archiwum Sekcji Rękopisów KP”; MNS - „Organizmy pionierskie. Życie kulturalne pierwszych lat polskiego Szczecina”.
Uroczystość wręczenia odznaczeń zasłużonym pracownikom APS, KP, MNS.
 
Miejsca:
Archiwum Państwowe w Szczecinie, ul. Św. Wojciecha 13
Książnica Pomorska w Szczecinie, ul. Podgórna 15-16 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3.
 
Relacje:
 
__________________________________
Oprac.: Marta Kurzyńska.
Fot.: Jan Surudo.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP