Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

Ochrona zagrożonych dóbr kultury i prace konserwatorskie w polskich bibliotekach

Data dodania: 22.09.2015

Ochrona zagrożonych dóbr kultury i prace konserwatorskie w polskich bibliotekach

W ramach bloku tematycznego „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych” odbywającego się podczas III Targów Dziedzictwo, zorganizowany zostanie panel związany z zagrożeniami dziedzictwa kultury. W odrębnej konferencji przedstawione zostaną także realizacje prac konserwatorskich w polskich bibliotekach. Wydarzenia te odbędą się 7 i 8 października br. 

Organizatorzy targów zapraszają konserwatorów, profesjonalistów w dziedzinie ochrony zabytków oraz bibliotekarzy do udziału w wykładach, które odbędą się w bloku „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”. III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO odbędą się w dniach 7-9 października br. w Warszawie.

Zagrożenie dóbr kultury

We współczesnym świecie pojawia się coraz więcej zagrożeń, na które narażone są zabytki. W odpowiedzi na te zjawiska Polski Komitet Błękitnej Tarczy zorganizuje panel pt. „Dziedzictwo kultury w zagrożeniu - nowe wyzwania”. Eksperci opowiedzą o inicjatywach podejmowanych na forum międzynarodowym oraz o konkretnych działaniach Komitetu. W programie znajdą się także prelekcje, podczas których poruszone zostaną takie zagadnienia jak: restytucja dóbr kultury utraconych podczas II wojny światowej, prace konserwatorskie, jakie były prowadzone w cytadeli w irakijskim Irbilu oraz warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla konserwatorów. Zapowiedziany będzie również cykl wykładów pt. „Muzealne koło ratunkowe” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a także promowana będzie książka wydana z okazji jubileuszu 60-lecia Konwencji Haskiej i 15-lecia II Protokołu. Panel odbędzie się 7 października br. w sali konferencyjnej D na terenie hali targowej w godzinach 12.30-15.00. 

Prace konserwatorskie w polskich bibliotekach

Konferencja pt. „Praktyczne realizacje prac konserwatorskich w bibliotekach polskich” organizowana jest przez przedstawicieli Biblioteki Narodowej, Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Podczas dwóch sesji zostaną omówione konkretne przykłady przeprowadzonych prac, m.in. konserwacji i restauracji średniowiecznego rękopisu ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, kodeksów rękopiśmiennych z dawnej biblioteki biskupów kamieńskich w Książnicy Pomorskiej czy realizacji konserwatorskich zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Pierwsza sesja odbędzie się 7 października br. w sali konferencyjnej D na terenie hali targowej w godzinach 15.00-17.00, a druga 8 października br. w sali konferencyjnej E na terenie hali targowej w godzinach 10.00-12.00. 

Patroni honorowi 

Patronat honorowy nad Targami Dziedzictwo sprawują: Małgorzata Kidawa-Błońska - marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Janusz Piechociński - wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki, Beata Oczkowicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Hanna Gronkiewicz-Waltz - prezydent m.st. Warszawy, ks. Wiesław Alojzy Mering - biskup ordynariusz Diecezji Włocławskiej, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa - prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, dr hab. Władysław Stępniak - naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Obrony Cywilnej Kraju.

Informacje organizacyjne

III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO odbędą się w dniach 7-9 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie przy ul. Marsa 56c. Organizatorem wydarzenia jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszeniem Starożytników, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios Sp. z o.o. 

Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie www.targidziedzictwo.pl.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP