Polecamy
Katarzyna Stanny 8,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Zakochaj się w Bibliotece: X Forum Młodych Bibliotekarzy w Warszawie

Data dodania: 23.09.2015

Zakochaj się w Bibliotece: X Forum Młodych Bibliotekarzy w Warszawie

W dniach 17-18 września 2015 r., odbyło się X Jubileuszowe Forum Młodych Bibliotekarzy, pod hasłem „Zakochaj się w Bibliotece”. W tym roku młodzi bibliotekarze spotkali się w Warszawie. Organizatorem X Forum było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział SBP w Warszawie i Zarząd Główny SBP, oraz cztery warszawskie biblioteki: Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła pani prof. Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pani Hanna Gronkiewicz Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. Sponsorem głównym X FMB była firma MOL, a wśród sponsorów i partnerów znaleźli się także: IBuk Libra, Aleph, Emerald, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne oraz Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Sesja otwierająca X Forum Młodych Bibliotekarzy odbyła się w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Zgromadziła uczestników oraz gości, wśród których znaleźli się m.in. Małgorzata Kurek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Elżbieta Michalak-Pawłowska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Krystyna Piwowarska, zastępca dyrektora ds. Informacji Naukowej i Opracowań Zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej, Jolanta Stępniak, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz liczne grono dyrektorów bibliotek warszawskich.

W programie sesji znalazło się m.in. podsumowanie i wręczenie nagród w prestiżowych konkursach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: Tygodnia Bibliotek, Bibliotekarza roku, oraz Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego. Tytuł Bibliotekarza Roku 2014 otrzymał Witold Gagacki - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, zaś laureatami Nagrody Naukowej im. A. Łysakowskiego zostali: Alicja Matczuk i Sebastian Dawid Kotuła z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Magdalena Cyrklaf z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Wręczono także wyróżnienia w konkursie fotograficznym pt. „Zakochaj się w Bibliotece”, ogłoszonym z okazji X Forum Młodych Bibliotekarzy. Wyróżnienia otrzymali: Elżbieta Stawska, z Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za zdjęcie pt. „Podziel się szczęściem” oraz Urszula Ofanowska, także z Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za zdjęcie pt. " No weź to poczuj!".

W dalszej części sesji otwierającej X FMB Maja Kimnes , nawiązując do hasła I Forum Młodych Bibliotekarzy w Zielonej Górze, wygłosiła wykład o osiągnięciach i karierze zawodowej uczestników I FMB.

Sesja druga X FMB odbyła się z Bibliotece Uniwersyteckiej. Uczestnicy na wstępie mieli okazję zwiedzenie gmachu i słynnych ogrodów Biblioteki. Podczas sesji w Bibliotece Uniwersyteckiej, jak również podczas kolejnych sesji w Bibliotece Narodowej, uczestnicy mieli do wyboru: wysłuchanie referatów, udział w warsztatach lub dyskusje przy stolikach eksperckich. Każdy mógł wybrać to co go najbardziej interesuje. Podczas dwóch dni X Forum wygłoszono 18 referatów, zorganizowano 5 stolików eksperckich, 7 warsztatów oraz Konferencję Towarzyszącą pt. Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej. Bardzo interesujące były warsztaty pt. „Najwyższe wieże i dzikie bestie, czyli o tym, że flashmob jest idealnym narzędziem promocji literatury i biblioteki”. Podczas warsztatu zaprezentowano doświadczenia prowadzących w dziedzinie flashmobu. Pokazano też świetne flashmoby z różnych miast. Powodzeniem cieszyły się tematy poświęcone różnym aspektom kariery bibliotekarskiej m..in. programowi wymiany bibliotekarzy akademickich Erasmus +, czy kwalifikacjom potrzebnym, aby zostać bibliotekarzem dziedzinowym, ale także tematy poświęcone zagadnieniom bibliotekarskim, jak tworzenie wizerunku biblioteki w Internecie, przeprowadzenie badań jakościowych, wirtualizacja przestrzeni bibliotecznej, czy stypendia i staże, czyli najlepsze sposoby na poszerzenie horyzontów zawodowych.

Uczestnicy mieli także okazje wziąć udział w wycieczce po Warszawie oraz obejrzeć, prezentowaną na Stadionie Narodowym, multimedialną wystawę z Neapolu, pt. „Pompeje. Życie z cieniu wulkanu”.

Organizowane od 10 lat Forum Młodych Bibliotekarzy, skupiające nie tylko młodych, rozpoczynających pracę w zawodzie bibliotekarzy, jest wyjątkową inicjatywą, płaszczyzną, która daje niecodzienną okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy oraz umiejętności. Forma X FMB oraz organizacja jego elementów była skupiona przede wszystkim na tym, aby w jak najwyższym stopniu umożliwić tę wymianę, ułatwić dialog oraz zintegrować środowisko bibliotekarzy. Kontakty, poza wiedzą i umiejętnościami, to równie cenna wartość dodana. Poczucie przynależności do grupy zawodowej, którą się wybrało, wspólne, w mniejszym lub większym stopniu, problemy i udział w rozwiązywaniu ich, wsparcie oraz duma z wykonywanej pracy, to wszystko, w moim przekonaniu, składa się na SUKCES – tematykę tegorocznego Forum.

Kolejna XI edycja Forum Młodych Bibliotekarzy odbędzie się w Opolu!

nad. Julita Saj


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP