Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Rozpoczęła się rejestracja dodatkowych podmiotów chcących uczestniczyć w siódmym Forum

Data dodania: 29.09.2015

Rozpoczęła się rejestracja dodatkowych podmiotów chcących uczestniczyć w siódmym Forum

Resort kultury otwiera rejestrację przedstawicieli dodatkowych podmiotów chcących uczestniczyć w siódmym Forum Prawa Autorskiego. MKIDN przygotowało dla takich osób 10 wolnych miejsc. Tematem siódmego spotkania, które odbędzie się 21 października br., będą mechanizmy rozszerzonego zbiorowego licencjonowania w prawie autorskim.

Przedstawiciele organizacji szczególnie zainteresowanych wyżej wskazanym zagadnieniem proszeni są o przesyłanie maili ze zgłoszeniem do dnia 9 października 2015 r. na adres fpa@mkidn.gov.pl. W mailu prosimy zawrzeć:

  • nazwę organizacji;
  • wskazanie jaki związek dana organizacja ma z prawem autorskim;
  • wskazanie jaki wkład do dyskusji na temat, któremu zostanie poświęcone spotkanie, wniesie dana organizacja;
  • imię i nazwisko osoby, która będzie reprezentować organizację na spotkaniu;
  • dane kontaktowe.

Źródło: prawoautorskie.gov.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP