Polecamy
14,50 PLN

Koronawirus opanował cały świat. Również Polska się z nim zmaga. Czy koronawirus może być... więcej >

Nota księgowa czy refaktura?

Data dodania: 01.10.2015

Nota księgowa czy refaktura?

Centrum kultury znajduje się w budynku, w którym mieści się również biblioteka. Rachunki za energię i ogrzewanie płaci centrum, a następnie notą księgową na podstawie porozumienia obciąża bibliotekę. Jak zaksięgować zwrot poniesionego wydatku, np. za energię? Czy jako przychody na koncie zespołu 7 czy zmniejszenie kosztów na koncie zespołu 4? Czy zwrot kosztów z biblioteki należy zaksięgować na kontach 130 „Rachunek bankowy” / 401 „Zużycie materiałów i energii”, czy też 130 „Rachunek bankowy” / 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Ewidencjonowanie faktur kosztowych, które są podstawą refaktury, z całkowitym pominięciem kont kosztowych i ujmowanie ich na kontach rozrachunkowych czy rozliczeniowych jest nieprawidłowe.

Ogólne zasady dokumentacji operacji gospodarczych określają art. 21 i 22 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości). Nie wolno jednak zapominać o przepisach Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP