Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

Polska Akademia Księgarstwa

Data dodania: 02.10.2015

Polska Akademia Księgarstwa

W listopadzie tego roku rozpocznie działalność Polska Akademia Księgarstwa (PAK) powołana przez Instytut Książki, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polską Izbą Książki.

Celem Polskiej Akademii Księgarstwa jest podniesienie prestiżu i poziomu polskiego księgarstwa przez zorganizowanie i prowadzenie kształcenia kadr księgarskich. Jest to pierwsza inicjatywa w Polsce stwarzająca możliwość podjęcia zawodowych studiów księgarskich na poziomie akademickim. Absolwenci PAK będą w kolejnych latach dołączać do elity polskiego księgarstwa.

Polska Akademia Księgarstwa będzie miała formę studiów podyplomowych lub kursu zawodowego prowadzonych przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, a sprawy organizacyjne PAK prowadzić będzie Polska Izba Książki. Uczestnicy PAK będą składać egzaminy. Wykładowcami są uczestnicy i analitycy rynku książki, a także doświadczeni księgarze, znający omawiane zagadnienia z praktyki zawodowej.

Studia w Polskiej Akademii Księgarstwa są bezpłatne, a koszty przyjazdu do Warszawy i noclegów będą refundowane słuchaczom ze środków Instytutu Książki do kwoty 400 zł za każdą sesję. Przewidziano jedynie opłatę organizacyjną wynoszącą dla każdego słuchacza 500 zł za dwa semestry nauki.

Pierwsza edycja PAK prowadzona będzie przez dwa semestry w roku akademickim 2015/2016 – od listopada tego roku do lipca roku przyszłego. Sesje odbywać się będą w weekendy – od piątku po południu do niedzieli po południu. Przewidziano po 5 sesji w każdym semestrze.

Źródło: Portal księgarski


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP