Polecamy
Renata Ciesielska-Kruczek 32,00 PLN 38,00 PLN

Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników, naukowców, bibliotekarzy, zapalonych... więcej >

Nowa jakość w dostępie do kultury

Data dodania: 02.10.2015

Nowa jakość w dostępie do kultury

Pięć lat, 120 mln zł, ponad 80 instytucji-beneficjentów, 187 zrealizowanych projektów oraz niezliczona liczba odbiorców - to najważniejsze dane dotyczące Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Digitalizacja. O "zupełnie nowej jakości w dostępie do kultury" mówiła w czwartek podczas podsumowania realizacji programu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Działania podejmowane przez beneficjentów programu polegały na realizacji projektów związanych z digitalizacją oraz upowszechnianiem w internecie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego. Dzięki programowi stworzono m.in. nowe pracownie digitalizacyjne (prawie 50), udostępniono i rozszerzono kolekcje muzealne w internecie oraz zrekonstruowano dzieła polskiej kinematografii.

Projekt, który dzisiaj finalizujemy, w ciągu pięciu lat dysponował środkami z budżetu państwa w wysokości 120 mln zł. Ponad 80 instytucji wzięło udział w projektach digitalizacyjnych, w sumie zrealizowano ich niemal dwieście - mówiła szefowa resortu kultury. 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP