Polecamy
85,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

III Seminarium Członków Zarządu Okręgu Małopolskiego SBP

Data dodania: 17.10.2015

"Z polskiego na nasze – perspektywy rozwoju opracowania przedmiotowego w Polsce"

W dniu 5 października 2015 odbyło się w Bibliotece Jagiellońskiej III Seminarium Okręgu Małopolskiego SBP poświęcone perspektywom opracowania przedmiotowego w Polsce. Wzięli w nim  udział zaproszeni goście: Ewa Kobierska-Maciuszko – kierownik Centrum NUKAT, Magdalena Rowińska – bibliotekarz systemowy NUKAT, Mikołaj Baliszewski – wicedyrektor ds. rozwoju Biblioteki Narodowej i Jakub Kalinowski – kierownik Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej oraz przedstawiciele SBP na czele z przewodniczącą Zarządu Okręgu Dorotą Rzepką, kadra Instytutów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ i UP, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy bibliotek Krakowa i Małopolski.

Referaty na seminarium wygłosili: prof. Wiesław Babik z IINiB UJ, Maria Nasiłowska, Kacper Trzaska i Jan Dionizy Mejor z Biblioteki Narodowej oraz Paweł Rygiel z Centrum NUKAT.

Po powitaniu zebranych przez dyrektora BJ prof. Zdzisława Pietrzyka głos zabrał prof. Wiesław Babik, który wygłosił wykład pt. "Przyszłość opracowania przedmiotowego w Polsce". Przedstawił tendencje, jakie można aktualnie zaobserwować przy tworzeniu języków informacyjno-wyszukiwawczych, w szczególności ucieczkę od skomplikowanych języków haseł przedmiotowych, eliminację sztuczności i uwzględnianie przyzwyczajeń czytelników. W podsumowaniu stwierdził, że obecnie najlepszym rozwiązaniem wydaje się wykorzystanie w opracowaniu przedmiotowym deskryptorów.

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali referatu p. Pawła Rygla z Centrum NUKAT pt. "Jhp KABA w zmieniającym się środowisku informacyjnym – ewolucja czy rewolucja?". Po przedstawieniu zalet i niedostatków języka KABA w obecnej jego formie stwierdził, że najkorzystniejsze byłoby, z uwagi na potencjał, jaki ten język posiada, dalsze jego rozwijanie połączone z modyfikacją i upraszczaniem struktury haseł.

Po krótkiej przerwie głos zabrał przedstawiciel Pracowni Deskryptorów BN p. Kacper Trzaska, który w swoim wystąpieniu pt. "Deskryptory Biblioteki Narodowej: w stronę jednego modelu opracowania rzeczowego zbiorów w Polsce" przybliżył sposób opracowania zbiorów z ich użyciem. Szczególnie skupił się na wykorzystaniu przy tworzeniu deskryptorów polskiego zwyczaju językowego, rezygnacji z terminów wielowyrazowych, integracji kartotek formalnych i przedmiotowych. Podkreślał zaawansowanie całego procesu, będącego już w fazie wdrożenia.

W kolejnej prezentacji "Przekształcenie jhp KABA w Deskryptory Biblioteki Narodowej" p. Maria Nasiłowska z BN przedstawiła jak w prosty i szybki sposób, automatycznie i bez strat informacji  przekształcić można KABĘ w deskryptory. Wykazała ponadto, że byłby to proces korzystny dla wszystkich użytkowników. Połączylibyśmy zalety deskryptorów: prostotę, spójność, uproszczenie procesu modyfikacji, intuicyjne wyszukiwanie, z mocnymi stronami KABY: bogatym słownictwem, większą szczegółowością, kompatybilnością z BNF i LCSH w zakresie terminów w językach obcych.

Na koniec p. J. Dionizy Mejor z BN w krótkim wystąpieniu pt.  "Prezentacja serwisu zewnętrznego do pobierania danych z BN i ich wymiany w systemach bibliotecznych" przedstawił serwis OAI – narzędzie do pobierania rekordów z Biblioteki Narodowej.

Następnie odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy seminarium mogli zadawać pytania przedstawicielom Biblioteki Narodowej i Centrum NUKAT, przedstawiać swoje uwagi i wyjaśniać wątpliwości, jakie nasunęły się im w związku z wysłuchanymi wcześniej wystąpieniami.

Na zakończenie zainteresowani goście wzięli udział  w zwiedzaniu Biblioteki Jagiellońskiej.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP