Polecamy
27,00 PLN

„Celem publikacji – przygotowanej dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa... więcej >

110-lecia biblioteki publicznej w Szczecinie. Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2015

Autor: Marta Kostecka Biblioteka: Książnica Pomorska w Szczecinie Województwo: zachodniopomorskie
Data dodania: 12.10.2015

Dnia 5 października 2015 w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyła się uroczystość z okazji 110-lecia biblioteki publicznej w Szczecinie - Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2015.
 
Gratulacje i upominki z okazji jubileuszu wręczyli: 
 
• przedstawiciele władz, w tym - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz, Wojewoda Zachodniopomorski - Mark Tałasiewicz, senator RP - Norbert Obrycki, w imieniu prezydenta Szczecina - Piotra Krzystka - przedstawicielka Wydziału Kultury Urzędu Miasta);
• przedstawiciele zachodniopomorskich bibliotek, w tym członkowie Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego SBP oraz Koła nr 1 Oddziału Szczecińskiego SBP.
 
Wśród podarunków wręczonych z okazji jubileuszu na ręce dyrektora KP – Lucjan Bąbolewskiego - znalazł się batik Zofii Stryjeńskiej „Góralski” z cyklu Tańce Polskie (1927) ufundowany przez Koło nr 1 Oddziału Szczecińskiego SBP. 
 
Uroczystość stała się okazją uhonorowania zasłużonych bibliotekarzy Książnicy, w tym członków SBP:
 
Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał:
 
Lucjan Bąbolewski (Dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie / Koło nr 1 OS SBP, członek Zarządu Głównego Okręgu Zachodniopomorskiego).
 
Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymały:
 
1. Jolanta Doroszkiewicz (Kierownik Działu Reprografii i Konserwacji Zbiorów KP / Koło nr 1 OS SBP);
2. Małgorzata Skrzypczak-Słowińska (Kierownik Czytelni Czasopism Działu Udostępniania Zbiorów KP / Koło nr 1 OS SBP).
 
Srebrną odznakę honorową Gryf Zachodniopomorski, przyznany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego otrzymał:
 
Janusz Glapa (Informacja Gospodarczo-Prawna Działu Informacji i Promocji KP / Koło nr 1 OS SBP).
 
Jubileuszowi towarzyszyło nadanie dwóm salom Czytelni Pomorzoznawczej Książnicy Pomorskiej imion znamienitych dyrektorów tej instytucji - Erwina Ackerknechta (dyrektor Stadtbibliothek w latach 1907-1933, 1939-1945) i Stanisława Badonia (dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w latach 1956-1974, przewodniczący ZG SBP w latach 1969-1972, od 1993 r. Honorowy Członek SBP). Ich sylwetki przybliżyły prezentacje przygotowane przez Barbarę Sztark i Cecylię Judek.
 
W trakcie uroczystości Jubilatka wręczyła swoje najwyższe honorowe wyróżnienie przyznawane od 1977 r. - Złoty Exlibris - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie, która w maju tego roku obchodziła dwudziestolecie istnienia. 
 
Książnica Pomorska w Szczecinie a Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 
Przy Książnicy Pomorskiej działa najliczniejsze spośród dwunastu kół Oddziału Szczecińskiego SBP i wśród kół całego SBP - Koło nr 1 OS SBP - zrzeszające 106 osób. Instytucja ta, jeszcze jako Biblioteka Miejska,  była inicjatorem zawiązania struktur Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich na Pomorzu Zachodnim (zebranie założycielskie - 26.09.1946 r.). Tę wiodącą rolę pełni po dziś: jej pracownicy od lat zasiadają w zarządach Okręgu Zachodniopomorskiego i Oddziału Szczecińskiego SBP, których siedziby mieszczą się w jej murach; od 1959 r. w Książnicy działa  redakcja  „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” - czasopisma branżowego zainicjowanego przez – wówczas - Okręg Szczeciński SBP; jedną z kontynuowanych form działalności szkoleniowej SBP w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizowanych w Książnicy – oprócz konferencji, sympozjów, wyjazdów szkoleniowych - jest Wewnętrzna Akademia Biblioteczna (WAB), stanowiąca kontynuację „Czwartków Bibliotekarskich” zapoczątkowanych w 1963 r.; bieżącą wartą odnotowania inicjatywą OZ SBP realizowaną w Książnicy jest cykl konferencji „Ludzie książki Pomorza Zachodniego”, odbywających od 2013 r. corocznie w trakcie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, poświęconych upamiętnieniu osób uczestniczących w  publikowaniu, obrocie, upowszechnianiu książek i czasopism oraz w działaniach promujących czytelnictwo i rozwój bibliotek na Pomorzu Zachodnim.
Szczerzej o historii OZ SBP: www.sbpoz.blogspot.com/p/historia-sbp-oz.html
 
Program obchodów w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie: 
5 października 2015 r., godz. 12:00, Sala im. Zbigniewa Herberta - uroczystość jubileuszowa połączona z nadaniem imion Erwina Ackerknechta i Stanisława Badonia salom Czytelni Pomorzoznawczej.
9 października 2015 r., godz. 12:00, Sala pod Piramidą - wystawa jubileuszowa - Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2015. 
Relacje:
 
FB Oddział Szczeciński SBP: 
www.facebook.com/media/set/?set=a.558297724322160.1073741851.190952314390038&type=3
 
FB Książnicy Pomorskiej:
www.facebook.com/media/set/?set=a.991797354217506.1073742051.136772876386629&type=3  
 
Biuro prasowe Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl/.../110-lat-ksiaznicy-pomorskiej-w-szczecinie
 
Oprac. Marta Kurzyńska.
Fot.: Jan Surudo.
 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP