Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Dr Danuta Konieczna nagrodzona

Data dodania: 26.01.2011

Dr Danuta Konieczna, wieloletnia dyrektor, obecnie na stanowisku wicedyrektor, Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymała prestiżową nagrodę przyznaną przez Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza w kategorii Nauka. Jest nią statuetka św. Jakuba.

W imieniu wszystkich bibliotekarzy bardzo serdecznie gratulujemy tak znaczącego wyróżnienia.

"Cieszę się, że naukową nagrodę otrzymuje bibliotekarz, osoba, która ma tak duży wpływ na pracę naukowca. Przecież nie byłoby nauki bez bibliotecznych zbiorów. Jest to nasz wkład w rozwój nauki" - mówiła dr Danuta Konieczna, która podkreśliła, że jej sukces to wynik pracy wielu ludzi ze środowiska akademickiego.

Dr Danuta Konieczna od urodzenia mieszka w Olsztynie. Jest absolwentką I LO im. A. Mickiewicza, ukończyła bibliotekoznawstwo i informatykę na Uniwersytecie Warszawskim, pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Łódzkim. Znana jest jako znakomity wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, wcześniej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, gdzie prowadziła zajęcia z bibliografii, informacji naukowej, bibliotekarstwa. Dydaktyką zajmuje się od wielu lat. Jej wykłady i publikacje naukowe wysoko oceniali bibliotekarze naszego regionu. Jest autorką około 50 publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Obecnie wykłada na studiach podyplomowych. Jest również członkiem komisji egzaminacyjnej dla dyplomowanych bibliotekarzy przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jako dyrektor największej biblioteki naukowej w regionie przyczyniła się do utrzymania wysokiego poziomu standardów bibliotecznych poprzez wprowadzanie innowacji i zmian w bibliotekarstwie. Zajmowała się wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej Biblioteki, implementacją systemu bibliotecznego Aleph 5.14.5, tworzeniem ujednoliconych baz danych, integracją zespołów pracowniczych Biblioteki ART oraz Biblioteki WSP; była autorką „Programu użytkowego nowego gmachu Biblioteki UWM". Aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z jej budową, opracowując m.in. projekt grantu ze środków unijnych (ZPORR) na jej wyposażenie. Nowy budynek Biblioteki UWM został oddany do użytku 15.10.2007 roku.

Działalność społeczna: członek SBP, przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w latach 1985-1989, członek Zarządu Głównego (przewodnicząca Komisji Wydawniczej), członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa SBP (1992-), członek redakcji Roczników Bibliotecznych (1997-), członek Sekcji Komunikacji Naukowej PAN (2003-2006); od 1989 r. członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na bibliotekarza dyplomowanego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (kadencja 2003-2006, 2006-2009).

oprac. Wiesława Borkowska-Nichthauser


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP