Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Przerwanie urlopu oznacza brak prawa do świadczenia urlopowego

Data dodania: 15.10.2015

Przerwanie urlopu oznacza brak prawa do świadczenia urlopowego

10 czerwca br. pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji jego stanowiska pracy, a także pismo, że w lipcu jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

W tym samym dniu pracownik wystąpił z wnioskiem o wypłatę świadczenia urlopowego za okres od 11 do 24 czerwca (czyli 10 dni roboczych i 14 kalendarzowych). Dyrektor wypłacił świadczenie urlopowe. Jednak pracownik przyniósł zwolnienie lekarskie od 15 do 19 czerwca i po kilku dniach kolejne zwolnienie od 20 do 30 czerwca.

  • Czy pracownikowi należało się świadczenie urlopowe?
  • Czy potrącając z pensji pracownika wartość świadczenia urlopowego, instytucja postąpiła słusznie?

Pracownik powinien zwrócić świadczenie urlopowe, ponieważ na skutek przerwania urlopu przestało mu ono przysługiwać. Jednak instytucja nie może potrącić tej kwoty z wynagrodzenia pracownika. Na takie potrącenie pracownik powinien bowiem wyrazić zgodę.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) w art. 166 pkt 1 przewiduje problem przerwania urlopu z powodu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca w takiej sytuacji ma obowiązek niewykorzystaną przez pracownika część urlopu udzielić w terminie późniejszym.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP