Polecamy
Andrzej Buck 28,00 PLN

W latach 1939 – 1945 w Polsce do literatury „wchodziło się” poprzez pismo literackie.... więcej >

Otwarcie nowo wybudowanego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.

Autor: Biblioteka: Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy Województwo: wielkopolskie
Data dodania: 22.10.2015

8 października 2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanego obiektu Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.

 

Pierwszym akcentem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali: Poseł na Sejm RP – Bożena Henczyca, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego –Marzena Wodzińska, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Janiak, Ordynariusz Diecezji Kaliskiej, ks. kanonik Wiesław Cieplik, dziekan i proboszcz trzcinickiej parafii, Wicestarosta Powiatu Kępińskiego - Grażyna Jany, przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk oraz wójt gminy Trzcinica - Grzegorz Hadzik i Renata Gość, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.

 

Po otwarciu nowej biblioteki zaproszeni goście udali się do sali konferencyjnej, gdzie najpierw wysłuchali mini recitalu chóru działającego przy Zespole Szkół w Trzcinicy. Po koncercie zaproszonych gości powitała dyrektor trzcinickiej placówki, wśród których oprócz przecinających wstęgę, swoją obecnością uświetnili uroczystość: przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Renata Karpińska – naczelnik z Departamentu Mecenatu Państwa, wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – Iwona Smarsz, przewodniczący Rady Powiatu Kępińskiego Stanisław Baliński, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego Renata Ciemny, radny powiatu kępińskiego –Tomasz Gatner, komendant Powiatowej Policji w Kępnie - Waldemar Tyrański, wójt gminy Perzów – Danuta Froń, wójt gminy Łęka Opatowska – Adam Kopis, radni gminy Trzcinica, dyrektorzy bibliotek publicznych z terenu powiatu kępińskiego, dyrektorzy i wicedyrektorzy Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz w Laskach, kierownik Spółdzielczego Banku Ludowego z Oddziału w Trzcinicy, kierownicy i pracownicy z Urzędu Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy Trzcinica, księża, sołtysi, prezesi i przewodniczący lokalnych organizacji i stowarzyszeń, delegacja z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy, media diecezjalne i lokalne: Radio Rodzina z Kalisza, Katolicka Agencja Informacyjna, Radio Sud, Tygodnik Kępiński, Tygodnik Powiatowy.

Po przedstawieniu historii biblioteki i powstania nowego budynku głos zabrał JE Ks. biskup Edward Janiak, który podkreślił, że otwarcie takiej instytucji jest niezwykłym wydarzeniem dla lokalnej społeczności. Po skierowanym słowie ks. biskup Edward Janiak wraz z ks. kanonikiem Wiesławem Cieplikiem poświęcili nowy obiekt.

 

Uroczystość ta była okazją do wręczenia szczególnych podziękowań i statuetek „Przyjaciel Biblioteki” osobom i instytucjom, które na co dzień współpracują z biblioteką. Wyrazy wdzięczności dyrektor skierowała na ręce: wójta gminy Grzegorza Hadzika, przewodniczącego Rady Gminy Trzcinica Zdzisława Mikołajczyka, dyrektor WBPiCAK Iwony Smarsz, Renaty Karpińskiej z MKiDN oraz ks. Kan. Wisława Cieplika proboszcza Parafii w Trzcinicy i Krzysztofa Ostrowskiego sołtysa sołectwa Trzcinica.

 

Po licznych gratulacjach i zakończeniu głównych uroczystości zaproszeni goście zwiedzali nowy budynek biblioteki, wpisywali się do księgi pamiątkowej, po czym udali się na wspólne spotkanie przy stole w Restauracji „Centrum” w Trzcinicy.

 

W nowej placówce została zaaranżowana Izba Pamięci, w której są eksponowane stare dokumenty, eksponaty z terenu gminy, w hallu została utworzona galeria. W bibliotece znajduje się wypożyczalnia, czytelnia, kącik dla najmłodszych czytelników, sala multimedialna, salonik czasopism, sala konferencyjna na 100 osób. Nowa Gminna biblioteka Publiczna w Trzcinicy spełniała standardy Certyfikatu Biblioteka+.

Łącznie dwa etapy budowy biblioteki wyniosły 1.561.396,73 zł brutto, z czego 74,14 % to dofinansowanie w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA + PRIORYTET „BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Natomiast środki w wysokości 378.000 zł zostały przekazane przez Gminę Trzcinica, organizatora wnioskodawcy projektu.

 

 

O bibliotece i projekcie

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy została utworzona na podstawie zarządzenia nr 5/75 z dn. 28 listopada 1975 r. Naczelnika Gminy Trzcinica. Biblioteka w Trzcinicy została otwarta w dniu 21 czerwca 1977 r. Natomiast Biblioteka w Laskach, na mocy Zarządzenia z dn. 28 listopada 1975 r. została Filią Biblioteczną GBP w Trzcinicy. W chwili otwarcia Biblioteka liczyła 909 woluminów własnych oraz 110 dopożyczonych z Filii Bibliotecznej w Laskach. Placówka biblioteczna została usytuowana w lokalu o powierzchni 46 m², należącym do OSP w Trzcinicy. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Gminną Biblioteką Publiczną w Trzcinicy należało do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu.

W lutym 1993 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy została przeniesiona do budynku Agronomówki, który jest własnością Urzędu Gminy w Trzcinicy. Od 1 marca 1993 r. biblioteka rozpoczęła swoją działalność w nowym miejscu. Placówka biblioteka otrzymała trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni 39 m². W jednym pomieszczeniu znajdowała się czytelnia, natomiast w drugim i trzecim wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych.

 

Trudne warunki lokalowe biblioteki, tj. mała powierzchnia użytkowa, umiejscowienie na piętrze, uniemożliwiały prawidłowe funkcjonowanie placówki. W związku z tym na przestrzeni ostatnich kilku lat prowadzono prace nad projektem nowego budynku, jak również podejmowano działania w celu pozyskania funduszy na to zadanie.

 

Wniosek o dofinansowania zadania „Budowa Biblioteki w Trzcinicy” w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” złożony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy, został pozytywnie rozpatrzony i otrzymał ostateczną akceptację do dofinansowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” jest Instytut Książki.

 

Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego Kultura+ jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych dla których organizatorem założycielskim jest gmina. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

 

W dniu 04 września 2013 r. zawarto umowę na budowę nowego budynku biblioteki gminnej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego reprezentował Grzegorz Gauden – Dyrektor Instytutu Książki a Gminną Biblioteką Publiczną w Trzcinicy, reprezentowaną przez Dyrektor Renatę Gość.

 

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Trzcinicy, reprezentowaną przez dyrektor Renatę Gość a wójtem Gminy Trzcinica Grzegorzem Hadzikiem, Gmina Trzcinica przeprowadziła proces budowy łącznie z przeprowadzaniem postepowań przetargowych aż do końcowych odbiorów i uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Natomiast na bibliotece spoczywało i spoczywa przez okres pięciu lat prowadzenia sprawozdawczości merytorycznej i finansowej zadania.

 

Natomiast w dniu 10 marca 2014 r. została podpisana umowa na budowę biblioteki pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Trzcinicy reprezentowaną przez Dyrektor Renatę Gość a FHU BRAWIX-BUD z Kalisza reprezentowaną przez Pełnomocnika Antoniego Wdowczyka.

 

Pierwszy etap zadania (roboty ziemne, fundamenty, ściany, stropy, schody i elementy żelbetowe, dach wraz z pokryciem, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna) został wykonany w 2014 r. i rozliczony finansowo w styczniu 2015 r. Po prawidłowym wykonaniu I etapu zadania biblioteka przystąpiła do realizacji II etapu zadania. Drugi etap obejmował zakończenie wszelkich prac budowlanych związanych z wykończeniem, wyposażeniem nowej biblioteki i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Ten etap został zakończony we wrześniu 2015 r. Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanego obiektu wynosi 551 m². Biblioteka otrzymała pozwolenie na użytkowanie 17 września 2015 r.

 

 

Renata Gość - dyrektor

 

 Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP