Polecamy
27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

WBP w Lublinie ogłasza Konkurs Książka Roku 2010

Data dodania: 27.01.2011

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza IV edycję konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.
Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych.
Zwracamy się więc do: autorów, wydawców, księgarzy, urzędów, bibliotek, domów kultury, towarzystw regionalnych, parafii, z propozycją udziału w konkursie.
Na konkurs można zgłaszać wydawnictwa niebeletrystyczne: naukowe, popularnonaukowe, albumy wydane w 2010 r.

Termin zgłaszania prac upływa 9 maja 2011 r.
Publikacje można dostarczać do siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej lub nadsyłać na jej adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
z dopiskiem na kopercie„Książka Roku 2010”
Nadesłane prace będą oceniane przez jury konkursowe w trzech grupach tematycznych: 1. Lublin, 2. Lubelszczyzna, 3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego. Książki z dwóch pierwszych grup będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: wydawnictwo monograficzne i wydawnictwo albumowe.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Wawrzynów Pawła Konrada nastąpi podczas otwarcia V Lubelskich Targów Książki (10 czerwca 2011).
Wszystkie publikacje będą eksponowane na stronie internetowej Biblioteki oraz na wystawie pokonkursowej.

Książki przyjmują i szczegółowych informacji udzielają dr Grzegorz Figiel i Edyta Ścibor (tel. 081 52 87 428) w godzinach 9.00-15.30.

Źródło: Wojewózka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP