Polecamy
14,50 PLN

Koronawirus opanował cały świat. Również Polska się z nim zmaga. Czy koronawirus może być... więcej >

Sprzęt służbowy pod dozorem pracownika

Data dodania: 30.10.2015

Sprzęt służbowy pod dozorem pracownika

W codziennej pracy wykorzystywanych jest wiele drobnych sprzętów służbowych, na ogół związanych z obsługą komputera i obiegiem dokumentów. Drukarki, faksy czy kserokopiarki należą do standardowego wyposażenia stanowiska pracy. Zazwyczaj ich użytkowanie nie jest uregulowane odrębną umową, a ich przekazanie pracownikowi następuje wraz z rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Pracownik, któremu udostępniono w ten sposób sprzęt służbowy, ponosi jednak za niego odpowiedzialność materialną.

Pracownicza odpowiedzialność materialna często kojarzy się z podpisaniem umowy o odpowiedzialności materialnej. Wbrew potocznym sądom nie jest ona jednak niezbędnym warunkiem obciążenia pracownika odpowiedzialnością materialną za szkody w mieniu pracodawcy. Choć nie wszyscy zatrudnieni zdają sobie z tego sprawę, ogólną odpowiedzialność materialną ponosi każdy pracownik świadczący pracę w ramach stosunku pracy. Nie potrzeba do tego odrębnej umowy ani innych dokumentów potwierdzających przekazanie mienia pracodawcy pod pieczę pracownika. Wystarczy, że pracownik korzysta z niego w celach służbowych. Wspomniana odpowiedzialność oparta jest na zasadach dość łagodnych dla zatrudnionych.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP