Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Niedzielne święto nie obniża wymiaru czasu pracy

Data dodania: 02.11.2015

Niedzielne święto nie obniża wymiaru czasu pracy

W listopadzie przypadają dwa święta, przy czym w 2015 r. Wszystkich Świętych (1 listopada) wystąpiło w niedzielę. Wszystkie niedziele są dniami ustawowo wolnymi od pracy, podobnie jak święta wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. Jednakże nie wszystkie święta powodują obniżenie wymiaru czasu pracy. Tak jest wyłącznie w przypadku świąt przypadających w innych dniach niż niedziela.

Metodykę ustalania wymiaru czasu pracy określa art. 130 K.p. W myśl tej regulacji obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Inne zasady obliczania wymiaru czasu pracy dotyczą tylko systemu pracy w ruchu ciągłym, gdzie stosuje się sposób wskazany w art. 138 K.p. W przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu ustalony w podany sposób wymiar czasu pracy ulega obniżeniu proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP