Polecamy
25,00 PLN 35,00 PLN

Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji poświęconych zagadnieniom kultury,... więcej >

Kresy w pamięci zaklęte

Autor: Biblioteka: Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko zs w Ołdrzychowicach Kłodzkich Województwo: dolnośląskie
Data dodania: 03.11.2015

W sobotę 24 października 2015 roku, Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko zorganizowała wraz z partnerami  8. Spotkanie Kresowian po latach w Kłodzku. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia Hołdu Pamięci przy Obelisku Pomordowanych Polaków na Kresach Wschodnich w latach 1939-1947, której przewodniczył Kapelan Kresowian, Wicedziekan Dekanatu Lądeckiego, Proboszcz Parafii Żelazno ks. Bolesław Stanisławiszyn.

 

Przy obelisku wartę honorową pełnili żołnierze 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górniej pod dowództwem starszego kaprala Piotra Brzezickiego. Udział wzięły poczty sztandarowe: Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej, Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku, Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej oraz Szkoły Podstawowej im. Gen. Wł. Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich.

 

Władze gminy i powiatu, służby mundurowe, wspólnie z Kresowianami uczcili pamięć ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z organizacji OUN-UPA. Okolicznościowe słowa wygłosili Prezes Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej pan Tadeusz Szewczyk, Wójt Gminy Kłodzko pan Stanisław Longawa oraz Starosta Kłodzki pan Maciej Awiżeń.

 

Druga część spotkania odbyła się w Gimnazjum Publicznym  Reymonta. Rozpoczęła się od recytacji wiersza Leona Karłowicza „Testament”, przez uczennicę klasy trzeciej Magdalenę Wojak:

 

… Lwów mam w pamięci i Wilno pamiętam
I jeszcze jedną tych dwojga sistrzyce;
Ziemię Wołyńską… to też ziemia święta,
Którą zorały wojny błyskawice.

 

Którą wiekami tratowały wrogi
Gdzie krew płynęła jak woda w Horyniu…
Nigdzie nie znajdziesz tyle polskich mogił
Co tam… Tam właśnie na cichym Wołyniu…!

 

I tylko sosny wiatrem postrzępione,
I tylko dęby zeschłe ze starości
Znają ten sekret – wiedzą – tylko one
Ile w tej ziemi jest prochów i kości…!

 

Skreślono z mapy Wołyń, Lwów i Wilno…
Została pamięć, która żyje z nami…!
I cóż nam począć z pamięcią bezsilną,
Z naszą tęsknotą i próżnymi łzami?

 

Zanim cud jakiś przyjdzie z którąś wiosną,
I znowu jutrznią zabłyśnie firmament –
Tę Waszą pamięć – żywą – bezlitosną –
Wnukom przekażcie – jako Wasz testament…!

 

Kresowianie i goście obejrzeli montaż słowno-muzyczny pt. „Kresy w pamięci zaklęte”.  Na scenie wystąpili uczniowie Gimnazjum Reymonta, którzy wspaniale odegrali swoje role. Było wzruszająco i radośnie, bo kultura Kresów, to magiczna kraina, gdzie czas zatrzymał się na zawsze. Program przygotowały nauczycielki języka polskiego panie Elżbieta Myślińska i Beata Smolarek.

 

Głównym elementem spotkania był wykład autorski, który wygłosił pan Stanisław Srokowski z Wrocławia. Polski pisarz, poeta, prozaik, dramaturg, krytyk literacki, tłumacz i publicysta. Wykład był poświęcony tematyce Kresów Wschodnich.  Kresy, to niepowtarzalna kolebka polskiej kultury. To część dawnej Rzeczypospolitej, która swoją wielokulturowością i wiekową tradycją trwale wpisała się w historię polskiego narodu. Wykład pana Stanisława, w myślach wszystkich uczestników spotkania, których korzenie wywodzą się ze wschodu i którzy mają wiedzę na temat swojego pochodzenia, na nowo wskrzesił pamięć o kulturze i tradycji Kresów.  

 

Po wykładzie, Wójt Stanisław Longawa i dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko Mariola Huzar wręczyli czeki finansowe i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu historycznego na gazetkę ścienną pod hasłem „Odkrywamy Kresy Wschodnie i Polaków Stamtąd” dla: Biblioteki w Ołdrzychowicach Kłodzkich, Szkoły Podstawowej w Krosnowicach, Biblioteki w Bierkowicach, Gimnazjum Publicznego Reymonta w Kłodzku, Niepublicznego Zespołu Szkół i Biblioteki w Żelaźnie oraz Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym.

 

Na zakończenie, Prezes Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej wręczył podziękowania za wieloletnie zaangażowanie na rzecz krzewienia wiedzy i historii Kresów Wschodnich dla: Wójta Stanisława Longawy, Zastępcy Wójta Urszuli Panterałki, dyrektora Gimnazjum Krzysztofa Szkudlarka, wicedyrektora Gimnazjum Ewy Szczepaniak oraz dyrektora Biblioteki Marioli Huzar.

 

Wydarzeniu towarzyszyły: wystawa pokonkursowa „Odkrywamy Kresy Wschodnie i Polaków Stamtąd”, kiermasz nowej książki historycznej wraz z tytułami autorstwa Stanisława Srokowskiego oraz sprzedaż chliba Kulikowskiego z czarnuszką i kminkiem, wypieczony przez Piekarnię w Bardzie.

 

Działanie było realizowane w ramach trwałości  projektu „Euroregionalne Spotkania Obywatelskie”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP