Polecamy

Zmiany w Bibliotece Narodowej

Data dodania: 09.11.2015

Zmiany w Bibliotece Narodowej

W związku z objęciem przez Ewę Potrzebnicką funkcji Pełnomocnika Dyrektora Biblioteki Narodowej do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego i rezygnacją z dniem 31 października ze stanowiska zastępcy dyrektora BN ds. ochrony i udostępniania zbiorów zmienia się skład i podział obowiązków Dyrekcji BN. Funkcję zastępcy dyrektora obejmuje Dominik Cieszkowski. Podlegać mu będą następujące komórki: Służba Ochrony, Biuro Komunikacji i Promocji, Sekretariat BN, Zakład Technologii Informatycznych i Zakład Zbiorów Cyfrowych.

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP