Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Nie tylko pensja jest pracowniczym przychodem

Data dodania: 09.11.2015

Nie tylko pensja jest pracowniczym przychodem

Podmioty będące pracodawcami dokonując różnych świadczeń na rzecz swoich pracowników pełnią w stosunku do nich rolę płatnika. To z kolei oznacza, że są obowiązane obliczać i pobierać od nich zaliczki na podatek. Świadczenia przekazywane pracownikom nie ograniczają się jedynie do pieniężnego wynagrodzenia za wykonywaną przez nich pracę. Na ich opodatkowanie wpływa zarówno forma świadczenia otrzymywanego lub stawianego do dyspozycji pracownika, źródło jego finansowania, jak i moment przekazania pracownikom.

Od stycznia 2016 r. nasza firma będzie udostępniała nieodpłatnie pracownikom kadry zarządzającej również do celów prywatnych samochody osobowe wykorzystywane przez nich dotychczas wyłącznie w wykonywaniu obowiązków służbowych. Wiemy, że z tego tytułu należy im naliczyć przychód. Jak ustalić jego wysokość, skoro będą one służyły celom prywatnym tylko w dni robocze, a w weekendy będą „odstawiane” do firmy?

Udostępnienie pracownikom przez pracodawcę służbowych samochodów do celów prywatnych generuje po stronie pracowników przychód ze stosunku pracy. Jak w wynika z uregulowań zawartych w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o pdof, wysokość tego przychodu ustalana jest w formie kwotowego ryczałtu. Wynosi on miesięcznie 250 zł dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3, natomiast dla aut o pojemności większej – 400 zł.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP