Polecamy
14,50 PLN

Koronawirus opanował cały świat. Również Polska się z nim zmaga. Czy koronawirus może być... więcej >

Czy zniknie sankcja za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego?

Data dodania: 16.11.2015

Czy zniknie sankcja za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego?

Obecnie zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć odpowiednio płatnikowi składek lub ZUS w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedochowanie tego terminu, co do zasady, skutkuje obniżeniem wysokości należnego świadczenia. Z nowym rokiem do obiegu wejdą e-zwolnienia, które z założenia trafią do płatnika składek i ZUS drogą elektroniczną. Stąd likwidacja sankcji za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego, choć w niektórych przypadkach nadal będzie ona stosowana.

Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (np. w szpitalu) albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, są zaświadczenia lekarskie. Obecnie są one wystawiane w formie papierowej na formularzu ZUS ZLA, z dwiema kopiami.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP