Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem e-zwolnień

Data dodania: 24.11.2015

Obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem e-zwolnień

Z dniem 1 stycznia 2016 r. do obiegu wejdą tzw. e-zwolnienia, które docelowo mają całkowicie zastąpić obecnie wystawiane zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA. O niezdolności do pracy swojego ubezpieczonego lub konieczności sprawowania przez niego opieki nad chorym członkiem rodziny płatnik składek, co do zasady, zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Aby jednak tak się stało, musi założyć profil informacyjny. Jeśli tego nie zrobi, będzie miał inny obowiązek względem swoich ubezpieczonych.

Zaświadczenia lekarskie począwszy od 1 stycznia 2016 r. będą mogły być wystawiane przez upoważnionych lekarzy lub felczerów, w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego im bezpłatnie przez ZUS. Po wystawieniu tego tzw. e-zwolnienia, lekarz lub felczer przekaże je na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, który udostępni je bezpłatnie płatnikowi składek na jego profilu informacyjnym, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego. Kwestię tę reguluje art. 55 i 58 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. Nowelizacja wskazanych przepisów nastąpiła za sprawą ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066), zwanej dalej ustawą nowelizującą.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP