Polecamy
38,00 PLN

Oddawana do rąk Czytelników publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na wielowymiarowy... więcej >

Projekt "Całe Jaworzno czyta dzieciom"- po I spotkaniu

Data dodania: 28.01.2011

Projekt

Wiele mówi się ostatnio o spadku czytelnictwa w Polsce. Problem ten, niestety, nie ominął również mieszkańców Jaworzna. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie postanowiła jednak stawić mu czoła. 26 stycznia w gmachu biblioteki odbyło się pierwsze z cyklu spotkań wchodzących w skład projektu Całe Jaworzno czyta dzieciom. W tym dniu swoje ulubione bajki czytała dzieciom Monika Rejdych, dyrektor biblioteki.

Nikt nie ma wątpliwości, że brak systematycznego kontaktu z książką ujemnie wpływa na poziom wykształcenia. Jednak nikt też nie rodzi się czytelnikiem – by się nim stać, potrzeba wielu lat pracy. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie stara się ułatwić ten wysiłek najmłodszym, nakierowując ich na drogę czytelnictwa i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, między innymi poprzez wspólne czytanie.
Projekt Całe Jaworzno czyta dzieciom, wpisujący się w ogólnopolską kampanię Fundacji ABCXXI pod nazwą Cała Polska czyta dzieciom, ma na celu rozbudzić w najmłodszych z różnych środowisk pasje czytelnicze i poznawcze, czyniąc książkę źródłem rozrywki i wiedzy. By ten cel osiągnąć, biblioteka planuje organizować imprezy kulturalne, których głównym bohaterem będzie książka i głośne czytanie wzbogacone pedagogiką zabawy, ale także spotkania edukacyjne propagujące myślenie czy konkurs literacki na najciekawszą recenzję książki.

Na spotkaniach z cyklu Całe Jaworzno czyta dzieciom zaproszeni goście – przedstawiciele władz miasta, nauki, kultury, biznesu, polityki, jak również rodzice i starsze rodzeństwo –  będą czytali dzieciom swoje ulubione bajki, wprowadzając je w świat nowych wartości, wzbogacając ich rozwój emocjonalny i wzmacniając więzi społeczne. Głośne czytanie podaje dzieciom propozycje interpretacji tekstu i zwalnia je z odcyfrowywania liter. Za pomocą głosu i innych środków aktorskiego wyrazu można wydobyć większą wyrazistość, sugestywność – sprawić, że słuchacz przeżywa tekst silniej, niż gdyby czytał go samodzielnie. Równocześnie, głośne czytanie rozbudza i pielęgnuje w dzieciach pojawiającą się chęć czytania, która być może z czasem przekształci się w potrzebę.

Na spotkaniu 26 stycznia dyrektor biblioteki, Monika Rejdych, czytała jedną ze swoich ulubionych bajek, „Pchłę Szachrajkę” Jana Brzechwy. Uczestniczyli w nim między innymi podopieczni Świetlicy pod Kolegiatą, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 18. Dzieci wzięły udział w konkursie z nagrodami pod hasłem „Powtórka z bajki”, który sprawdzał ich zainteresowanie jej treścią. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą. Uczestnicy utworzyli bajkowy pociąg i zwiedzili bibliotekę, dodatkowo otrzymali pamiątkowe zakładki do książek, kalendarzyki i naklejki, promujące ogólnopolską kampanię Cała polska czyta dzieciom.

Patronat nad projektem objęli m.in. Prezydent Miasta Jaworzna i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

 

Nadesłała: H.Rechul


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP