Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

Baza danych utworów osieroconych - podręcznik szkoleniowy

Data dodania: 17.12.2015

Baza danych utworów osieroconych - podręcznik szkoleniowy

20 listopada 2015 r., wraz z wejściem w życie przepisów tzw. „dużej nowelizacji” ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do polskiego prawa została wdrożona regulacja Dyrektywy 2012/28/UE zapewniająca ramy prawne transgranicznego dostępu do utworów osieroconych znajdujących się w zbiorach publicznie dostępnych bibliotek, instytucji oświatowych, uczelni, muzeów, archiwów, instytutów badawczych i naukowych, instytucji odpowiedzialnych za dziedzictwo filmowe lub dźwiękowe i nadawców publicznych, prowadzących działalność w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Biblioteką Narodową i we współpracy z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) zorganizowało szkolenie dotyczące funkcjonowania bazy danych utworów osieroconych, w którym wzięli udział przedstawiciele bibliotek, archiwów, muzeów, publicznych nadawców oraz innych instytucji, które zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych mogą korzystać z utworów osieroconych. Niniejszym zapraszamy Państwa do zapoznania się z podręcznikiem szkoleniowym dotyczącym bazy danych utworów osieroconych. Jednocześnie chcielibyśmy Państwa poinformować, że wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem bazy można przesyłać na adres mailowy dzielaosierocone@mkidn.gov.pl

Źródło: prawoautorskie.gov.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP