Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Jak fiskus będzie doręczał pisma firmom?

Data dodania: 18.12.2015

Jak fiskus będzie doręczał pisma firmom?

Fiskus zyska od przyszłego roku nowe możliwości doręczania firmom korespondencji. Pisma, których nie uda się zostawić w siedzibie adresata, będzie mógł odebrać zarządca lub dozorca budynku. Korespondencję wolno będzie także kierować na skrytkę pocztową. Pisma dla firmy posługującej się fikcyjnymi danymi adresowymi zostaną wysłane do osoby upoważnionej do jej reprezentowania.

Podstawowy sposób dostarczania korespondencji firmom – osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej – nie zmienia się. Pisma nadawane przez organy podatkowe są im zasadniczo doręczane w lokalu siedziby lub miejscu prowadzenia działalności. Przesyłki przyjmuje osoba upoważniona do odbioru korespondencji.

Upoważnienie do przyjmowania pism może być dorozumiane. Wystarczy, że dana osoba dysponuje pieczęcią firmową i kwituje odbiór przesyłki. Doręczyciel nie ma obowiązku sprawdzać, czy posiada ona uprawnienia do przyjmowania korespondencji, np. żądać okazania pisemnego upoważnienia. Pracę w firmie należy tak zorganizować, aby korespondencję odbierał ten, kto jest do tego uprawniony (por. wyrok NSA z dnia 27 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 497/14).

Czytaj dalej.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP